Spis treści

Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu oprócz uporządkowania strategicznej koncepcji zarządzania transportem miejskim przyczynił się do budowy i uruchomienie trzech nowych linii tramwajowych, dwóch węzłów przesiadkowych, systemu obszarowego sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów, dostawy nowego taboru oraz realizacji zadania dodatkowe niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu tramwajowego na ciągach komunikacyjnych objętych ZSTS.

Według stanu na IV kwartał 2011 roku zrealizowano przedsięwzięcie w ponad 90%. Do użytku oddano 0,9 km nowych torowisk (łącznie zostanie zbudowanych 5,3 km, których budowa trwa) i zmodernizowano 6,95 km (trwa modernizacja 0,1 km). Uruchomiono dwie linie podsystemu Tramwaj Plus. Od 3 września 2011 r. osiem nowych tramwajów linii 33+  kursuje na trasie Stadion Olimpijski – Pilczyce z częstotliwością co 12 minut, a dziewięć linii 32+ na trasie Gaj – Pilczyce,  również z częstotliwością co 12 minut. Nowe tramwaje marki Skoda 19T są wyposażone w system schładzania powietrza, monitory LDC, kamery monitoringu wewnątrz i na zewnątrz, a także specjalnie wyróżnione siedzenia.

Tramwaj Plus łatwo odróżnić od klasycznych tramwajów dzięki oznakowaniu, które wybrali wrocławscy internauci. Niebieskie boki tramwajów zdobi kolorowe konfetti. W szybkich pociągach w większości zrezygnowano z siedzeń ustawionych bokiem do kierunku jazdy. Siedzenia zgrupowane są zazwyczaj w czwórki ustawione przodem (lub tyłem) do kierunku jazdy. „Zrobiliśmy to na wniosek samych wrocławian, którzy wolą podróżować zwróceni twarzami do siebie – mówi wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski. –  Zgodnie z sugestiami pasażerów miejsce dla matki z dzieckiem w Tramwaju Plus to nie dwa połączone siedziska, ale jedna szeroka kanapa. Dzięki temu tramwaj jest naprawdę przyjazny pasażerowi”. Łatwiej jest także rowerzystom dzięki wydzieleniu  miejsca do przewożenia rowerów lub wyjątkowo dużego bagażu.  Nowością są zainstalowane w środku specjalne monitory, na których wyświetlane są w czasie jazdy przydatne informacje, w tym opis trasy tramwaju, możliwe przesiadki na poszczególnych przystankach, a także czas oczekiwania na następne połączenie. Cechą charakterystyczną Tramwaju Plus jest jego dwukierunkowość. Jego zastosowanie umożliwiło rezygnację z budowy kosztownej, często trudnej do wykonania pętli tramwajowej. W ramach ZSTS miasto nie musiało więc pozyskiwać gruntów pod pętle tramwajowe. Uniknięto wielu poważnych komplikacji, gdyż w niektórych miejscach budowa pętli, ze względu na gęstą zabudowę, byłaby technicznie niemożliwa.

Do zakończenia i pełnego wdrożenia Zintegrowanego System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu pozostało już niewiele elementów. W budowie jest kilka kilometrów nowych, dotąd nieistniejących torowisk, prowadzących do nowego stadionu miejskiego z myślą o EURO 2012. Ponadto na ukończeniu są dwa zintegrowane węzły przesiadkowe, jeden w okolicach stadionu, a drugi odnawianym (a praktycznie budowanym na nowo) dworcu PKP. Postęp prac zależy też od tych inwestycji. Tramwaj Plus w założeniu ma pełnić rolę „wrocławskiego szybkiego tramwaju”. Prędkość maksymalna z jaką może się poruszać pociąg to 60 km/h. „Chcemy, by Tramwaj Plus we Wrocławiu osiągał średnią prędkość przynajmniej 20-25 km/h – mówi wiceprezydent  Wojciech Adamski.  - To można osiągnąć dzięki dobrej jakości infrastrukturze, tam gdzie tramwaj poruszać się będzie po wydzielonym torowisku. Drugim warunkiem jest odpowiednie zsynchronizowanie świateł, tam gdzie jezdnia będzie wspólna z ruchem kołowym. To  zadanie dla systemu ITS, czyli Inteligentnego Systemu Transportu”. Zwieńczeniem udanego przedsięwzięcia stanie się wrocławski Inteligentny System Transportu. Ma on spełniać znacznie szerszą rolę, niż tylko sterowanie transportem szynowym.

Źródło: System Analiz Samorządowych/Baza dobrych praktyk www.dobrepraktyki.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.