park 6092 960 720Jeszcze w tym tygodniu na ulicach Starówki będzie można spotkać wspólne patrole strażników miejskich, kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawicieli Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Wspólnymi siłami postarają się wyeliminować nieprawidłowe i nieopłacone parkowanie wśród kierowców parkujących w Strefie. Przy okazji sprawdzą czystość i oznakowanie.

 

– Wspólne patrole kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz strażników miejskich będą wyruszały co kilka dni. Pracownicy MZD będą sprawdzali wnoszenie opłat za postój w strefie, natomiast strażnicy będą prowadzili interwencje w zakresie nieprawidłowego parkowania w Strefie Zamieszkania, która obowiązuje na starówce – tłumaczy Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Sprawdzane będą również zezwolenia, które MZD wydaje na wjazd i krótkotrwały postój na terenie Zespołu Staromiejskiego. - W okresie letnim zakres kontroli rozszerzy się o sprawdzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod ogródki letnie - dodaje Wiewiórski.

– Połączenie naszych patroli oraz pracowników strefy i Biura Toruńskiego Centrum Miasta daje możliwość zwiększenia ich liczby. Chcemy uporządkować newralgiczne punkty na starówce. Z naszych obserwacji wynika, że wielu kierowców zostawia samochód na chodnikach i w miejscach niedozwolonych, niszcząc nawierzchnię chodników, zieleń, a także często blokując wjazd czy ograniczając widoczność. Sprawdzimy również oznakowanie poziome i pionowe - mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.