contentmap_plugin

edroga948Od lat urbaniści obserwują bardzo intensywny rozwój przedmieść. Miasta rozrastają się, ponieważ mieszkańcy przenoszą się coraz dalej od centrum. Powodów jest wiele. m.in. ceny nieruchomości, ale także poszukiwanie odrobiny zieleni i ciszy, o którą w mieście tak trudno.

Wszystko ma jednak swoje dobre i złe strony. Tą złą w tym przypadku jest coraz większa odległość, którą trzeba pokonać w drodze do pracy, szkoły, przedszkola, sklepu czy urzędu. Im dalej od centrum miasta, tym trudniej zrezygnować z jazdy własnym samochodem, ponieważ dostępność komunikacji publicznej jest zdecydowanie mniejsza.

Za to oferta przemysłu motoryzacyjnego jest bogata i coraz więcej aut znajduje się w posiadaniu gospodarstw domowych. A to powoduje, że w pojazdach podróżuje coraz mniej osób - najczęściej tylko jedna.

- Badania czeskie wskazują, że w ciągu czterech lat napełnienie samochodów jeżdżących w obszarze Pragi zmniejszyło się z 1,9 do 1,4 osoby w pojeździe - poinformował dr inż. Mariusz Dudek z Politechniki Krakowskiej podczas konferencji MODELLING 2016. - Badanie przeprowadzone w Krakowie dały dość zaskakujący wynik, że mamy większe napełnienie samochodów w strefie podmiejskiej niż wewnątrz miasta.

Badania wykonane były w zachodniej części Krakowa, przy ulicy Księcia Józefa oraz Mirowskiej, w czerwcu i grudniu 2015 roku. Sprawdzano ile osób znajduje się w przejeżdżających pojazdach oraz natężenie ruchu. - Dominuje napełnienie rzędu 1-2 osoby - powiedział dr Dudek. Zaskakujące było to, że w zimie napełnienie było mniejsze niż latem, choć można byłoby przypuszczać, że ze względu na warunki atmosferyczne, ludzie będą chętniej się podwozić autami niż latem.

Czy natężenie ruchu ma wpływ na napełnienie pojazdów? - Założono, że duże natężenie ruchu, (wyższe koszty podróży, zużycie paliwa) może być tym czynnikiem, który zachęci do podróżowania w kilka osób - wyjaśnił dr Mariusz Dudek. - Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych różnic. A w zasadzie zaobserwowano odwrotną tendencję: im większe natężenie ruchu, tym mniej osób znajduje się w pojazdach.

Gdy podzielono okres pomiarowy na godziny wczesnoporanne i późniejsze, to do godz. 8,30 zaobserwowano mniejsze wartości napełnień, a po 8.30 większe - być może związane z innymi celami podróży niż dojazd do pracy.

Rzeczywiście można zaobserwować zmniejszające się wartości średniego napełnia pojazdów. Rośnie natomiast wielkość potoków samochodów osobowych zmierzających codziennie do miasta.

- Pewną rezerwą jest dla nas system kolejowy - podsumował dr Dudek. - Znaczna część mieszkańców województwa czeka na uruchomienie połączeń w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, m.in. w kierunku Tarnowa.

IH
(na podstawie informacji z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu" MODELLING 2016, która w dniach 16-17 czerwca odbyła się w Krakowie)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.