contentmap_plugin

P602023811 sierpnia rozpocznie się ostatni etap kompleksowego remontu Drogowej Trasy Średnicowej w Świętochłowicach na odcinku od wiaduktu na ul. Bytomskiej do granicy z Chorzowem. Oznacza to, że zamknięta dla ruchu będzie jezdnia w stronę Katowic.

Jadąc w kierunku stolicy województwa kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa - szybkiego (pod prąd) jezdni północnej. W tym czasie na wszystkich pasach w kierunku Katowic drogowcy będą układać warstwę ścieralną.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną po porannym szczycie komunikacyjnym.

Źródło: UM Świętochłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.