contentmap_plugin

rondo pt1Sprawnie i zgodnie z planem przebiegały prace na rondzie Sulejowskim w Piotrkowie Trybunalskim, chociaż w ostatnich dniach, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, musiały zostać przerwane.

- Jeśli aura na to pozwoli w drugiej połowie stycznia, czyli w okresie ferii zimowych, prace zostaną wznowione poprzez zamknięcie wlotu od strony ulicy Sulejowskiej i skoncentrowania całych sił w tym miejscu, aby jak najszybciej otworzyć ten fragment dla ruchu - wyjaśniła Małgorzata Majczyna, dyrektor Biura Inwestycji i Remontów i dodała, że na czas zamknięcia ulicy Sulejowskiej objazdy zostaną wytyczone ulicą Wyzwolenia.

Drogowcy będą prowadzili jednocześnie prace instalacyjne i drogowe. Dopiero po ich wykonaniu i otwarciu dla ruchu ulic Sulejowskiej przeniosą się na następny wlot.

Częściowo widać już kształt nowego ronda, od strony Alei M. Kopernika, jak i w centralnym jego punkcie. Do tej pory ułożono rury wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne oraz usunięto kolizje infrastruktury w obrębie ronda.

Po zakończeniu inwestycji powstanie dużo bezpieczniejsze rondo turbinowe. Kierowcy przed wjazdem na rondo będą musieli wybrać odpowiedni pas, który następnie "wyrzuci" ich w odpowiednim kierunku. Na samym rondzie zmiana pasa nie będzie możliwa.

Inwestycja ma zakończyć w maju 2017 roku.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.