edroga041W 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości około 4000 km.

 

Kontrole zostały przeprowadzone na terenie województw:
- dolnośląskiego (nr A4, 5, 18, 27),
- lubelskiego (nr S12, 12, 19, 63, 74, 82),
- lubuskiego (nr A2, S3, 18, 22, 24, 27, 29, 31),
- małopolskiego (nr A4, S7, 7, 47, 49, 75, 79, 87, 94),
- mazowieckiego (nr A2, S8, 8, 50, 62, 63),
- opolskiego (nr A4, 39, 40, 41, 42, 45),
- podkarpackiego (nr A4, S19, 19, 28, 73, 94),
- śląskiego (nr A1, S1, 1, 11, 45, 46, 81, 86),
- świętokrzyskiego (nr S7, 7, 73, 78),
- wielkopolskiego (nr A2),
- zachodniopomorskiego (nr S3, 23, 26, 31).

Przeprowadzone kontrole będą skutkowały wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, a także w czasowej organizacji ruchu odcinków dróg, na których prowadzone były roboty drogowe albo które były objęte przebudową. Wprowadzone przez organ zarządzający ruchem – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – zmiany w organizacji ruchu gwarantują pozytywny wpływ zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego.

Takie działania resortu będą prowadzone również w 2018 roku na innych odcinkach wyżej wymienionych dróg lub pozostałych drogach krajowych.

Szczegółowe zestawienie uchybień w organizacji ruchu na drogach krajowych wykrytych w czasie kontroli dostępne jest w załączonym pliku: Wykaz uchybień w organizacji ruchu.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.