Spis treści

Zmiany planowane do wdrożenia od 1 stycznia 2011 r. zakładają zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów (Rys.) w następujący sposób:

  • w dni robocze w godzinach wieczornych z 10 do 7,5 minuty
  • w soboty w godzinach popołudniowych z 10 do 6 minut
  • w soboty w godzinach wieczornych z 10 do 7,5 minuty
  • w niedziele w godzinach przedpołudniowych z 12 do 7,5 minuty
  • w niedziele w godzinach wieczornych z 10 do 7,5 minuty

Tabliczka z rozkładem jazdy linii tramwajowej po zmianach od 1 stycznia 2011 r. – opracowanie własne.

Wprowadzenie do ruchu tramwajów niskopodłogowych zrealizowane zostanie w momencie ukończenia budowy nowej trasy tramwajowej do Osiedli Wrzosowiak, Błeszno i Raków. Wówczas również zwiększona zostanie maksymalna częstotliwość kursowania tramwajów w dni robocze z 5 do 3,5 minutowej i w soboty z 6 do 5 minutowej. Działania te mają na celu zwiększenie atrakcyjności miejskiego transportu zbiorowego w skomunikowaniu z reprezentacyjną przestrzenią miasta poprzez poprawę jej niezawodności i dostępności.

W szerszej wieloletniej perspektywie głównymi celami do osiągnięcia są:
1) wymiana całości autobusów i tramwajów wysokopodłogowych na niskopodłogowe,
2) zwiększenie częstotliwości kursowania głównych autobusowych linii miejskich kursujących przez centrum miasta do min. 15 minutowej,
3) zwiększenie udziału pojazdów klasy „midi” w obsłudze obszarów peryferyjnych miasta,
4) stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej poprzez m.in. montaż tablic elektronicznych na przystankach węzłowych, np. Alei Najświętszej Maryi Panny, rozbudowę serwisu internetowego o bieżący podgląd kursowania pojazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.

Marcin Pająk
Kierownik Wydziału Planowania Przewozów
MZDiT w Częstochowie

Bibliografia:
[1] Mazurek T., Kubalski J.: Komunikacja miejska. WKŁ, Warszawa 1968.
[2] www.mpk.czest.pl - strona internetowa miejskiego przewoźnika komunalnego
[3] Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej. PiT, Kraków 1999

Budowa linii tramwajowej
Od sierpnia 2010 roku w Częstochowie trwa budowa nowej linii tramwajowej; zakończenie prac jest planowane na listopad 2012 roku. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka linii tramwajowej będącego odgałęzieniem o długości 4,9 km (9,9 km toru pojedynczego) w południowej części miasta od istniejącej linii tramwajowej. Tramwaj przebiegać będzie od skrzyżowania Alei Niepodległości i ul. Jagiellońskiej wzdłuż ul. Jagiellońskiej, Orkana, Alei 11 Listopada, Jesiennej, Rakowskiej do stadionu RKS „Raków”, gdzie zlokalizowana będzie pętla końcowa.

Na linii wybudowanych będzie 13 nowych zintegrowanych przystanków, torowisko zostanie wykonane w nowoczesnej technologii „szyny pływającej” (zabudowane w elementach betonowych) na ul. Orkana i technologii torowiska wydzielonego zasypanego tłuczniem. Tory będą posiadały elementy tłumiące hałas i drgania. Trakcję zasili nowo budowana stacja transformatorowa. Wraz z budową linii tramwajowej przebudowany zostanie układ drogowy, wybudowane będą sygnalizacje świetlne na czterech skrzyżowaniach uwzględniające priorytet dla pojazdów tramwajowych w ruchu drogowym, powstanie nowe oświetlenie na ul. Orkana, znacznej przebudowie ulegnie uzbrojenie podziemne. Trasę tramwajową będzie obsługiwało siedem nowoczesnych wieloczłonowych, niskopodłogowych, klimatyzowanych zestawów tramwajowych. Linia i podstacja zasilania będą zdalnie sterowane osobną linią kablową.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w wysokości 85 procent dofinansowania. Planowany koszt zadania to ponad 98 mln zł. W przetargu uzyskano znaczne oszczędności – za wykonawstwo zadania kwota wynosi niespełna 79,3 mln zł.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.