Spis treści

Zarządzanie Parkowaniem

Dostępność obszarów centralnych wynika między innymi z podaży miejsc parkingowych. Sprawne działanie systemu zarządzającego dostępnością wymaga informacji o dostępności miejsc parkingowych uzyskiwanej w czasie rzeczywistym. Logikę takiego systemu opisano w dokumencie pt. „Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035” (oprac. WYG International). Opisano go tam pod nazwą:  „System naprowadzania samochodów na wolne miejsca parkingowe”.

Istota i cel działania opisanego tam systemu jest identyczna z proponowaną tutaj. Najistotniejszą różnicą pomiędzy propozycjami jest to, że firma WYG opiera system o znaki zmiennej treści. Jest to rozwiązanie mające wiele minusów i które w ostatnich latach zyskało konkurencyjną alternatywę. Zamiast „zaśmiecać” przestrzeń miejską kosztownymi wyświetlaczami, których efektywność jest ograniczona można zainwestować w aplikacje operujące na systemie nawigacji, telefonach komórkowych z otwartym na aplikacje systemem operacyjnym. Rozwiązania takie są znacznie tańsze i bardziej efektywne. System taki umożliwi dostarczanie informacji o dostępnych miejscach parkingowych, prześle ją do systemu sterowania ruchem, który na jej podstawie określi przepustowość ciągów sięgaczowych. Jednocześnie udostępniona może zostać usługa nawigacji do miejsca parkingowego z gwarancją tego, że miejsce to pozostanie wolne w momencie dotarcia do celu.

Systemy takie nie muszą być inwestycją miejską, a mogą być tworzone przez prywatnych operatorów parkingowych. Włączenie ich w system ITS będzie obustronną korzyścią, w której koszty inwestycyjne pokryje strona prywatna, odciążając budżet miejski.

Podsystem nie jest omawiany w planach rozwoju ZSZR, ale jego znaczenie jest istotne dla działania całego systemu ITS. Miasto powinno jak najprędzej zdefiniować model biznesowy, uzgodnić zasady dostępu i zachęcić operatorów parkingów do współpracy (również parkingów, których właścicielami jest miasto).

W kontekście tego postulowane są następujące działania:
(1) Konieczna jest kontynuacja inwentaryzacji liczby miejsc parkingowych w poszczególnych obszarach. Zgodnie z opracowaniem firmy WYG, jednak należy przeanalizować chłonność terenu i skonfrontować liczbę miejsc parkingowych z przepustowością proponowanego układu.
(2) Dzięki zastosowaniu kanałów informacyjnych o dostępności miejsc parkingowych możliwe będzie wyeliminowanie niepotrzebnych podróży w poszukiwaniu miejsca parkingowego. Informacja nie musi odbywać się za pomocą klasycznych tablic informacyjnych. Znacznie tańszym i efektywniejszym sposobem byłoby stworzenie aplikacji w telefonie komórkowym asystującej przy wyborze trasy i prowadzeniu do miejsca parkingowego.
(3) W wypadku wyczerpania podaży parkingowej należy zarządzać popytem tak, by nie powodować niepotrzebnych podróży. W sytuacji braku miejsc parkingowych kierowca powinien być o tym informowany, powinien otrzymać też zalecenia co do tego jak powinien się zachować (najbliższy inny dostępny parking, lub najbliższy dostępny parking Parkuj i Jedź, alternatywna trasa komunikacji zbiorowej).
(4) Kierowca powinien mieć pewność, że miejsce, które „zamówi” w systemie naprowadzania faktycznie będzie na niego czekało. Co może być dość kłopotliwe w realizacji.
(5) Należy rozważyć możliwość sterowania popytem na parkowanie za pomocą ceny. Może się to odbywać dynamicznie i na podstawie kryteriów modelu ekonomicznego; aktualna cena dobierana byłaby na podstawie aktualnej sytuacji ruchowej.

Rafał Kucharski - doktorant na Politechnice Krakowskiej, szczególnie zajmujący się zagadnieniami tworzenia aplikacji łączących modelowanie ruchu i systemy ITS
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuł jest częścią pisanego wspólnie z JKO Consulting, a w szczególności z Janem Jakielem, Łukaszem Oleszczukiem i Jarosławem Szustkiem, opracowania pt. „Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej”, wykonywanego wraz z Transprojektem Gdańskim na zlecenie m.st. Warszawy - Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.