P6020238Od 4 sierpnia ul. Marynarska w Warszawie będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Wykonawca przebudowy ulicy będzie miał czas do końca wakacji na poszerzenie frontu robót i wprowadzenie na budowę dodatkowych pracowników i maszyn.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu planowane jest w sobotę, 4 sierpnia, ok. godz. 18.00. Od tego dnia kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Od zachodu Marynarską będzie można jechać prosto i skręcić w prawo w ul. Wynalazek. Jadący z ul. Postępu i Wynalazek będą mogli skręcić wyłącznie w prawo. Przejazd ul. Marynarską od wschodu będzie możliwy tylko na wprost. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 2 września.

Dodatkowo, w weekend, 4-5 sierpnia, na ul. Wołoskiej (pomiędzy ul. J.P. Woronicza a ul. Marynarską) nie będą kursowały tramwaje. W tym czasie rozjazd umożliwiający dwukierunkowy ruch tramwajów, zlokalizowany obecnie na ul. Marynarskiej za rondem Unii Europejskiej, zostanie przeniesiony na ul. Wołoską w rejon skrzyżowania z ul. Domaniewską. Od poniedziałku (6 sierpnia) tramwaje linii 31 będą kończyły swoją trasę właśnie przy Domaniewskiej.

Marynarska rys 1Marynarska rys 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiększenie placu budowy pozwoli m.in. rozpocząć prace przy budowie jednej z podpór wiaduktu w ul. Postępu oraz podpory kładki dla pieszych przy ul. Wynalazek – fundamenty i filary powstaną w miejscu obecnie użytkowanej jezdni. Przeniesienie ostatniego przystanku tramwajowego umożliwi zaś wybudowanie połączenia pomiędzy istniejącym torowiskiem a budowanym odcinkiem torów w kierunku pętli Służewiec.

Robotnicy będą mieli blisko pięć tygodni, aby przyspieszyć prace. Zgoda na zwężenie drogi – ruch będzie odbywał się po istniejącej, południowej jezdni dwoma pasami ruchu; po jednym w każdym kierunku – została bowiem wydana jedynie na okres wakacji. Następnie w miarę postępu prac będą udostępniane do ruchu kolejne, nowo wybudowane fragmenty drogi. Od 3 września oprócz zmian na drodze, przywrócony zostanie również ruch tramwajowy na ul. Marynarskiej na odcinku od ronda Unii Europejskiej do pętli Służewiec, przy węźle z trasą S79.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.