contentmap_plugin

objazd10 sierpnia w godzinach popołudniowych został przełożony ruch na wschodnią jezdnię budowanej drogi ekspresowej S7 przed węzłem Piaski na obwodnicy Jędrzejowa.

Ruch odbywa się jedną jezdnią drogi ekspresowej S7 w obu kierunkach począwszy od węzła Piaski na wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w kierunku węzła Mierzawa na odcinku o długości około 6 km. Następnie kierowcy zjeżdżają na 3-kilometrowy odcinek zachodniej jezdni budowanej drogi ekspresowej z ominięciem budowanego węzła Mierzawa jezdnią wschodnią.

W sumie na budowanym odcinku drogi S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego funkcjonuje aktualnie pięć przełożeń ruchu z jednej jezdni na drugą. Są one konieczne ze względu na kontynuację prac przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni SMA na ciągu głównym drogi ekspresowej. Kolejna redukcja ilości przekładek ruchu, prowadząca do poprawy komfortu jazdy, planowana jest w drugiej połowie sierpnia. Zmiana organizacji ruchu z 10 sierpnia umożliwi wykonawcy dostosowanie istniejącej wschodniej obwodnicy Jędrzejowa do pełnych parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Aktualnie ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni ułożona jest na odcinkach stanowiących ponad 80 procent długości ciągu głównego drogi ekspresowej.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.