park 6092 960 720Za tydzień - 28 maja 2019 roku - wejdą w życie pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania, które zostały uchwalone przez Radę Miasta Gdańska. Kolejne zaczną obowiązywać od 1 lipca oraz od 9 września.

 

Najszybciej wejdą w życie zmiany, dotyczące godzin poboru opłat za postój w sektorze Główne Miasto. Do tej pory kierowcy płacili za parkowanie pojazdu w dni powszednie w godzinach 9:00 - 17:00. Od 28 maja pobór opłat w tym sektorze będzie obowiązywał w dni powszednie w godz. 9:00 - 20:00. Celem wydłużenia czasu pobierania opłat jest zwiększenie rotacji pojazdów pozostawianych na postoju na Głównym Mieście. Obszar Głównego Miasta, częściej niż inne, jest odwiedzany przez kierowców z całego miasta oraz turystów.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmodyfikowane zostanie oznaczenie literowe sektora Główne Miasto, które pojawi się na znakach. Dotychczas sektor Głównego Miasta posiadał oznaczenie AG, od 28 maja będzie to EG. Litera „E” wskazuje, że w danym sektorze opłaty pobierane są w godz. 9:00 – 20:00. Adekwatne oznaczenia pojawią się również na parkometrach, by osoby posługujące się aplikacjami mobilnymi mogły wprowadzić właściwy skrót (GDAE) podczas wnoszenia opłaty.
1 lipca rozpocznie się pobór opłat na Targu Rakowym (w godz. 9:00 – 17:00 – oznaczenie sektora AS).

Z kolei 9 września opłaty zaczną być pobierane na ul. 3 Maja (w godz. 9:00 – 20:00 – oznaczenie sektora EK), we Wrzeszczu na ulicach Jaśkowa Dolina i Pawłowskiego (w godz. 9:00 – 17:00 – oznaczenie sektora AW), a także na ulicach Robotniczej, Nowomiejskiej i Jaracza w Śródmieściu (w godz. 9:00 – 17:00 – oznaczenie sektora AS).

Również 9 września zmienią się stawki opłat za postój w SPP – zarówno jednorazowe, jak i dodatkowe.

Opłaty jednorazowe za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP:
• za pierwszą godzinę – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)
• za drugą godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,60 zł)
• za trzecią – 4,60 zł (dotychczas 4,30 zł)
• za czwartą godzinę i następne – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP wynosić będzie 200 zł (dotychczas 50 zł). W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dniu (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym) jej wysokość wyniesie 130 zł (dotychczas 30 zł). Od 9 września będą obowiązywać również nowe wysokości opłat zryczałtowanych dla mieszkańców użytkujących większą liczbę pojazdów. Wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca dla trzeciego i każdego następnego pojazdu wiązało się będzie z koniecznością zapłacenia 50 zł miesięcznie. Za pierwszy i drugi pojazd opłata pozostaje w dotychczasowej wysokości 10 zł za miesiąc. Karty dla trzeciego i następnego pojazdu wykupione przed 9 września zachowują ważność do daty, do której zostały wydane.

Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać 9 września 2019 roku, kiedy wejdzie życie art. 28 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zmieniający ustawę o drogach publicznych w tym zakresie.
Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu SPP poprzedzi akcja informacyjna. Na tydzień przed rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieszczać będzie ulotki z informacjami na ich temat za wycieraczkami parkujących w danym sektorze pojazdów. Stosowne informacje pojawią się także na plakatach wywieszanych m.in. w szkołach czy instytucjach użyteczności publicznej. Z wyprzedzeniem komunikaty o zmianach zamieszczone również zostaną na stronach internetowych Miasta Gdańska (www.gdansk.pl) oraz GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl), a także w mediach społecznościowych. Zostaną one również przesłane do redakcji mediów lokalnych.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.