Brynów 1Wprowadzane duże zmiany w organizacji ruchu w Katowicach wynikają z przebudowy jednego z dwóch węzłów drogowych na DK 81, a także budowy Centrum Przesiadkowego Brynów.

 

– Podczas wakacji ruch na drogach jest mniejszy, dlatego wykonawcy robót budowlanych, by zmniejszyć niedogodności dla mieszkańców, wykorzystują ten czas na zintensyfikowanie prac. Zmiany czekają kierowców na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki oraz w rejonie pętli Brynów. Dodatkowo na Brynowie zlikwidowany zostanie jeden przystanek autobusowy i utworzone zostaną specjalne dojścia dla pieszych na inne przystanki, m.in. tymczasowy przystanek tramwajowy, który w związku z budową zlokalizowany jest za wiaduktem kolejowym – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice.

Przebudowa DK 81 w Piotrowicach

Wykonawca przystępuje do kolejnego etapu prac na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej w ramach inwestycji przebudowy węzła drogowego na DK81. W okresie wakacyjnym ruch wzdłuż ulicy Armii Krajowej na wysokości inwestycji odbywa się po jednym pasie ruchu. Wykonawca wprowadził już zawężenie na ul. Armii Krajowej polegające na wyłączeniu prawego pasa ruchu na odcinku od ul. Małachowskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku Ochojca i prawoskręt do Mikołowa. Ruch w kierunku Ochojca i centrum Katowic odbywa się po jednym pasie ruchu, natomiast do Mikołowa poprowadzono objazd ulicą Małachowskiego. Kolejna zmiana kierowców czeka w środę 3 lipca. – Nowa, tymczasowa organizacja ruchu na okres wakacyjny zostanie poszerzona o przesunięcie w kierunku południowym pasa ruchu w kierunku do Ligoty na północnej części ul. Armii Krajowej. Kierowcy jadący od Ligoty w kierunku Ochojca i centrum Katowic będą korzystać z nowego pasa ruchu, natomiast jadący do Mikołowa w dalszym ciągu będą kierowani na objazd ul. Małachowskiego – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Zmiany będą obowiązywać do końca wakacji. W tym okresie wykonawca zajmie się budową ścian szczelinowych na północnym wlocie ul. Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane trwają od początku 2018 roku i zakończą się na początku przyszłego roku. - Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa i też w drugą stronę - nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu. W tym miejscu powstanie także dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla osób poruszających się pomiędzy Piotrowicami a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo.

W Katowicach duży nacisk kładzie się na rozwój transportu zrównoważonego, czyli takiego, który jest przyjazny zarówno dla pieszych, kierowców, rowerzystów, jak i osób korzystających z komunikacji publicznej. – Zdaję sobie także sprawę, że aby komunikacja miejska mogła prawidłowo funkcjonować ważna jest też infrastruktura drogowa. Nie każdy może zrezygnować z podróży samochodem, a duża część pojazdów – jako ruch tranzytowy – przejeżdża przez Katowice, dlatego ważną inwestycją jest przebudowa wąskich gardeł na drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu – dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na DK81 trwa przebudowa dwóch dużych węzłów drogowych o wartości ponad 310 milionów złotych, z czego 260 milionów złotych – to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne. W najbliższych tygodniach rozpocznie się także nowy etap prac przy przebudowie węzła DK81/DK86.

Budowa CP Brynów

Ważną częścią inwestycji w zrównoważony transport jest budowa centrów przesiadkowych. Jedno z nich powstanie w Brynowie. W lutym ruszyły prace budowlane, które do tej pory były skoncentrowane na budowie wielopoziomowego parkingu, w którym zmieści się 499 samochodów. Obecnie realizowane są zaawansowane prace żelbetowe parkingu, a także w sposób kaskadowy realizowane są dwie kondygnacje parkingu z rampami wjazdową i wyjazdową. Kolejne działania zostaną skoncentrowane na robotach ziemnych w obrębie dawnej pętli tramwajowej. W wyniku zakresu prac w tym rejonie od wtorku 2 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywać do I kwartału przyszłego roku, kiedy zakończy się przebudowa układu drogowego wzdłuż ul. Jankego. W tym okresie autobusy linii 10, 11, 51, 296, 297, 689 będą zatrzymywały się na przystanku przy ul. Rzepakowej.

- Zmiana organizacji ruchu obejmuje zawężenie łącznika ul. Gen. Jankego na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Rzepakową do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. W ramach zmian zlikwidowany zostanie przystanek „Brynów Kościuszki” [stanowisko nr 02], zlokalizowany przy ul. Gen. Jankego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rzepakową, a skrzyżowaniem z ul. Kościuszki, a obsługę połączeń przejmie sąsiedni przystanek autobusowy „Brynów Pętla” [stanowisko nr 03], zlokalizowany przy ul. Rzepakowej. Od tego przystanku do peronu tramwajowego zostanie wyznaczony czasowy ciąg pieszy – wyjaśnia Artur Stelmach, kierownik budowy, WARBUD SA i dodaje, że wdrożenie takiej organizacji pozwoli przystąpić do wykonania zabezpieczenia wykopu wzdłuż ul. Gen. Jankego w postaci ścianki z grodzic stalowych, a następnie na kontynuację robót ziemnych oraz wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn CMC pod obiekty Punkt Obsługi Podróżnych, Wiatę Peronową oraz torowisko. Po wykonaniu wzmocnienie podłoża, rozpoczną się roboty fundamentowe i konstrukcyjne obiektów oraz wykonywania nowego torowiska.

Centrum przesiadkowe w Brynowie powstanie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej. Kost inwestycji, która zintegruje autobus, tramwaj i komunikację indywidualną to 64 mln zł. W skład inwestycji wejdzie parking wielopoziomowy dla 499 samochodów, parking Park&Ride, zadaszone perony umożliwiające przesiadki „drzwi w drzwi”, a także poczekalnie, infrastruktura dla rowerów oraz miejsca do postoju „Kiss & Ride” oraz dla taksówek. Przypomnijmy, że pierwsze centrów przesiadkowe działa już w Ligocie, a jednocześnie trwają prace budowlane nad Centrum Przesiadkowym Zawodzie oraz „Sądowa” – to ostatnie będzie pełniło rolę ponadlokalnego dworca autobusowego, także dla podróżujących zagranicę.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.