sadowa 001 notramPrzy ul. Sądowej powstaje centrum przesiadkowe, które będzie m.in. obsługiwać kursy dalekobieżne. W ramach inwestycji przebudowywane jest również układ drogowy w tym rejonie. W związku z zakresem planowanych prac w najbliższy weekend ulica Goeppert-Mayer zostanie wyłączona z ruchu samochodowego.

 

- Wykonawca w ramach przebudowy układu drogowego, aby nadać priorytet komunikacji zbiorowej realizuje buspasy i nowe drogi rowerowe. Od Placu Wolności przez ul. Sądową, następnie Goeppert-Mayer w kierunku ul. Gliwickiej powstanie czwarty pas ruchu, na którym pojawi się buspas. W ramach przebudowy tego układu drogowego powstaje także połączenie rowerowe do istniejącej infrastruktury przy ul. Grundmanna z nowym centrum przesiadkowym. W najbliższy weekend, 28-29 września odcinek ul. Goeppert-Mayer od skrzyżowania z ul. Gliwicką do ul. Sądowej będzie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Wyłączenie jest konieczne ze względu na konieczność wykonania warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni na przebudowywanym odcinku ul. Goeppert-Mayer. Powyższy termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – opady deszczu mogą uniemożliwić układanie masy asfaltowej.

- W związku z prowadzonymi pracami, konieczne będzie wprowadzenie objazdów. Kierowcy jadący od strony Załęża ul. Gliwicką i ul. Grundmanna chcąc dojechać do ul. Mikołowskiej powinni dojechać ul. Gliwicką do Placu Wolności, a następnie ul. Sądową do ul. Mikołowskiej. Natomiast kierowcy jadący od ul. Mikołowskiej chcąc dojechać do Załęża i ul. Grundmanna będą poprowadzeni ul. Matejki przez Plac Wolności i ul. Gliwicką – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Centrum Przesiadkowe „Sądowa” będzie obsługiwało autobusy dalekobieżne zarówno krajowe, jak również międzynarodowe. Będzie to alternatywa dla przewoźników oraz pasażerów obecnie korzystających z prywatnego dworca przy ulicy Piotra Skargi. Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego, obejmującego budynek obsługi pasażerskiej, wiatę peronową, wiatę rowerową, wiatę przystankową oraz otwarty parking samochodowy dla 50 samochodów. Budynek oprócz obsługi podróżnych będzie pełnił funkcję handlowo-usługową. Funkcję handlowa będą pełnić punkt sprzedaży biletów (kiosk), bar wraz z miejscami siedzącymi oraz pomieszczenie sprzedaży biletów transportu międzynarodowego. Funkcję usługową pełnić będzie zlokalizowana na parterze przechowalnia bagażu i poczekalnia dla pasażerów transportu lokalnego oraz większa, zlokalizowana na piętrze dla pasażerów transportu międzynarodowego. Termin zakończenia prac budowlanych na tej inwestycji to koniec bieżącego roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex z Warszawy, a jej wartość ponad 60 mln zł (w tym dofinansowanie wynosi ponad 30 mln zł).

W Katowicach obecnie trwa budowa jeszcze dwóch centrów przesiadkowych – w Zawodziu i Brynowie, a z pierwszego w Ligocie mieszkańcy mogą korzystać od kilku miesięcy. - Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, a co niemniej ważne, przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.