contentmap_plugin

IMG 5231Od 3 czerwca do 25 sierpnia br. użytkowników drogi ekspresowej S1 i autostrady A4 czekają zmiany w organizacji ruchu w rejonie węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Są one związane z remontem obu jezdni drogi S1 na ww. węźle, tj. nad koncesyjnym odcinkiem autostrady A4.

3 czerwca w rejonie węzła Brzęczkowice w Mysłowicach rozpoczną się prace związane z remontem obu jezdni drogi ekspresowej S1. Od km 548+500 do km 549+500 drogi S1 oraz w km 349+728 autostrady A4 Katowice-Kraków wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

W celu zminimalizowania uciążliwości prowadzonych robót dla kierowców, na drodze ekspresowej S1 oraz na autostradzie A4 zachowane zostaną dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale w czasie wprowadzania zmian czynny będzie tylko jeden pas. Nowej organizacji ruchu towarzyszyć będą ograniczenia prędkości.

Prace mają się zakończyć 25 sierpnia br.  

Źródło: SAM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.