zmiana organizacji ruchu pod WD23 12 201818 grudnia nastąpiło przekierowanie ruchu z DK 47 (zakopianka) na ok. 200-metrowy odcinek jednej jezdni S7, na Zbójeckiej Górze. W dalszej części ruch odbywa się będzie tak jak dotychczas.

 

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest koniecznością rozebrania starej „Zakopianki” na tym odcinku, aby wykonać wykop pod jezdnię prawą S7 i MOP (miejsce obsługi podróżnych) Zbójecka Góra, a także najazdów na budowany wiadukt nad S7.

Wprowadzane zmiany dotyczą odcinka III S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój, na którym - pomimo warunków zimowych - trwają prace na obiektach mostowych i w części drogowej. Prace są kontynuowane przy zbrojeniach i betonowaniu na:
- estakadzie nad potokiem Stachorówka, ciekiem bez nazwy DK 28 oraz łącznicami węzła Skomielna (dł. 425 m),
- najdłuższej estakadzie (dł. 992 m) nad doliną, która jest jednocześnie przejściem dolnym dla zwierząt,
- estakadzie nad ciekiem bez nazwy, DK 7 oraz drogami lokalnymi w Skomielnej (dł. 281 m),
- estakadzie w Radce Zdroju nad ciekiem bez nazwy, DK 7 i drogą zbiorczą (dł. 407 m).

Fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) na tym odcinku zostały wykonane w 100%, ustroje nośne w 99,8%, izolacje w 81,4%. Prace wykończeniowe zrobione są w 39%.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu kontynuowano wykonywanie: wykopów (DK 47); nasypów (S7, DK 7). Umacniano skarpy i dna rowów brukiem na podsypce cementowo piaskowej. Na skarpie nasypu montowano gwoździe gruntowe i dreny wgłębne. 98,5% wykopów zostało już zrobione i 54,1% nasypów. Ponad jedna trzecia części drogowej inwestycji ma podbudowę bitumiczną, a 31,1% warstwę wiążącą nawierzchni.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.