P4130095Eksperci proponują, aby urządzenia brd podzielone zostały na te, które służą do stałego wyposażenia drogi oraz pozostałe, które służą do oznakowania tymczasowego, w tym robót drogowych. Osobną kategorią będą jeszcze znaki aktywne i zmiennej treści.

Rozpoczęto już prace dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, uwzględniające m.in. jego rozszerzenie o znaczenie i wzory urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych na drogach.

Zgodnie w tą koncepcją powstało opracowanie „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, którego autorem jest konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów jako liderem.

W dokumencie uwzględniono, że regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostały opracowane już ponad 10 lat temu i w wielu przypadkach nie są dostosowane do współczesnych potrzeb. Ponadto, akty prawne pozostają niespójne przede wszystkim z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Konieczny jest tekst jednolity, który ułatwi zarządcom dróg korzystanie z przepisów po kilkunastu nowelizacjach - powiedział Marek Wierzchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. -  Nie jest powiedziane, że wszystkie zmiany, które zaproponowano w opracowaniu zostaną wprowadzone, będzie ono służyć jako materiał pomocniczy.

Opracowanie zawiera zatem szereg propozycji, które mają doprowadzić do wydania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Opracowanie składa się z dwóch tomów:
- Tom I „Prawne, społeczno-ekonomiczne i techniczne uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego w odniesieniu do znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, zawiera m.in. wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród użytkowników dróg, analizę obowiązujących rozwiązań dotyczących warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach w krajach o wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyniki badań laboratoryjnych i empirycznych w odniesieniu do wybranych rozwiązań technicznych;

- Tom II „Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach”, zawiera wymagania dla znaków drogowych pionowych i poziomych, sygnałów świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń technicznych wykorzystywanych w coraz powszechniej stosowanych systemach zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym.

IH

Komentarze  
Ryszard Dobrowolski
+5 #1 Ryszard Dobrowolski 2016-03-17 18:21
- Konieczny jest tekst jednolity, który ułatwi zarządcom dróg korzystanie z przepisów po kilkunastu nowelizacjach - powiedział Marek Wierzchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. - Nie jest powiedziane, że wszystkie zmiany, które zaproponowano w opracowaniu zostaną wprowadzone, będzie ono służyć jako materiał pomocniczy. I oby tak było szanowny Panie Marku W., gdyż gdy opracowywano propozycję załączników do rozporządzenia to bezmyślni urzędnicy ministerstwa dołączyli je bez żadnej konsultacji i sprawdzenia, nawet błędów rysunkowych, że o merytorycznych i językowych nie wspomnę. Teraz opracowujący (znów anonimowy jak przy weryfikacji pytań egzaminacyjnych) zagadnienia związane z RUCHEM OKRĘŻNYM nie dość, że daje popis zupełnego braku wiedzy czym jest RUCH OKRĘŻNY to nawet poszedł dalej niż jego poprzednicy. Namalował kierunkowe dwupasowe amerykańskie MODERN ROUNDABOUT z odśrodkowymi pasami ruchu biegnącymi wprost do wylotów i postawił znaki C-12 "ruch okrężny" na wlotach. Tego nawet nie zrobili amerykanie bo wiedzą, że to nie RUCH OKRĘŻNY, który u nich nosi nazwę TRAFFIC CIRCLE. Ten wybitny ekspert poszedł w swej niewiedzy tak daleko, że nawet zaproponował by usunąć z dyspozycji znaku C-12 słowo PLAC. Nie rozumie, że ruch okrężny to organizacja ruchu która może dotyczyć zarówno skrzyżowania dróg publicznych z wyspą na środku i wtedy ruch odbywa się DOOKOŁA WYSPY, jak i skrzyżowań dróg publicznych w formie PLACU, najczęściej , choć nie tylko, typu RONDO i wtedy RUCH OKRĘŻNY odbywa się DOOKOŁA PLACU.
Przecież gdy wymyślono ponad wiek temu RUCH OKRĘŻNY to dotyczył on organizacji ruchu PLACÓW, a dopiero pod koniec ubiegłego wieku zastosowano to rozwiązanie na skrzyżowaniach z wyspą zamieniając je znakami C-12 na MINI (RONDA) SKRZYŻOWANIA O RUCHU OKRĘŻNYM. Jestem ciekaw kiedy nastąpi olśnienie, że Zbigniew Drexler to ... się myli, twierdząc, że rondo (jednopoziomowe skanalizowane skrzyżowanie dróg publicznych wg przepisów budowlanych) jest pod względem zasad ruchu w całości jednym skrzyżowaniem (art. 2.10 P.r.d.). Prawda jest taka, że to zwykłe skrzyżowanie dróg publicznych z wyspą na środku za sprawa znaku C-12 POD WZGLĘDEM ZASAD RUCHU zamienia się w MINI PLAC ze zjazdami tylko w prawo. Czymś innym jest przemieszczanie się na skrzyżowaniu dróg publicznych (obiekcie) w relacji w prawo, w lewo lub na wprost a czymś innym realizowanie tego przemieszczania zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Przecież na skrzyżowaniu z przesuniętymi wlotami (w całości jeden obiekt) bez znaków drogowych jazda w relacji na wprost w jednym kierunku nie wymaga zmiany kierunku wg art. 22 P.r.d. a w drugim wymaga dwukrotnej. Można to zmienić oznakowaniem ale to osobny temat.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.