contentmap_plugin

IMG 7525W drugiej połowie października Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) uzyskało rondo w Gliwicach, które pojawi się w miejscu obecnego skrzyżowania u zbiegu ulic: Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej.

Inwestycja obejmie także wykonanie nowej nawierzchni oraz przebudowę i budowę chodników. Przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej zostanie przeniesiony i wybudowana zostanie zatoka autobusowa.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zlecił zaprojektowanie ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Mimo dobrej widoczności i prawidłowego oznakowania w tym miejscu, policja odnotowuje zdarzenia drogowe związane z wymuszaniem pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowym wyprzedzaniem.

Budowa ronda, która ma uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo, jest jedną z kluczowych inwestycji drogowych w Gliwicach. Dokumentację projektową ronda wykonała firma EKKOM.

Źródło: ZDW w Gliwicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.