ASYSTENT SPECJALISTY W DZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Data dodania: 05 wrzesień 2019
  • Kategoria: Kraków
  • Miejsce pracy: Kraków
ASYSTENT SPECJALISTY W DZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od kandydatów oczekujemy

• tytułu magistra lub magistra inżyniera o kierunku nauki przyrodnicze (biologia, geografia, leśnictwo, ochrona przyrody, inne pokrewne);
• znajomości ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych;
• znajomości zagadnień i oprogramowania GIS, w szczególności bardzo dobrej znajomości oprogramowania QGIS;
• dobrej znajomości programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;
• prawa jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
• dyspozycyjności i braku przeciwwskazań do pracy w terenie;
• bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole;
• znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:
• doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko);
• znajomość procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
• praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

Jak aplikować

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.