PRACA W LABORATORIUM BADAWCZYM

  • Data dodania: 01 marzec 2018
  • Kategoria: Kraków
  • Miejsce pracy: Kraków
PRACA W LABORATORIUM BADAWCZYM

Firma EKKOM Sp. z o.o. działa w branży projektowania dróg i ochrony środowiska. W tej dziedzinie wykonujemy między innymi raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy porealizacyjne, monitoringi, przeglądy ekologiczne, mapy akustyczne, programy ochrony środowiska, plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000 i inne opracowania oraz świadczymy usługi konsultingowe w dziedzinie ochrony środowiska.

Opis stanowiska pracy / zadania

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Laboratorium badawczym w Krakowie na stanowisku specjalisty.

Od kandydatów oczekujemy

• wykształcenia wyższego z zakresu akustyki/wibroakustyki;
• trzyletniego doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji w zakresie oddziaływania akustycznego dróg i/lub linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych - w CV prosimy podać tytuły wykonanych opracowań oraz funkcję pełnioną w zespole;
• praktyki w wykonywaniu pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w środowisku zewnętrznym;
• bardzo dobrej znajomości ustaw i rozporządzeń regulujących postępowania w zakresie oddziaływania hałasu na środowsiko zewnętrzne;
• znajomości Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;
• Znajomości programu SoundPLAN;
• dobrej znajomości programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;
• prawa jazdy kat. B, braku przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
• dyspozycyjności i braku przeciwwskazań do pracy w terenie;
• bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole;
• znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:
• doświadczenie w pracy i/lub kierowaniu zespołem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji;
• praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

Jak aplikować

Zapraszamy do przesyłania CV oraz listów motywacyjnych poprzez Formularz Kontaktowy. W treści wiadomości prosimy o dopisek: LAB/2017-1.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.