EKKOM Sp. z o.o.

CZTERY WYMIARY INFRASTRUKTURY

Opis firmy

Projektowanie i prace studialne w zakresie infrastruktury transportu, ochrona środowiska, inżynieria ruchu, inteligentne systemy transportowe, projektowanie obiektów inżynierskich, sieci uzbrojenia terenu oraz ochrona wód – w tym specjalizuje się EKKOM Sp. z o.o. W czasie ponad dwunastoletniej działalności zgromadziliśmy i rozwijamy liczne kompetencje w tych dziedzinach. Stworzyliśmy wysoko wykwalifikowany i zgrany zespół profesjonalistów w wielu branżach, dzięki czemu podchodzimy do realizacji zadań w sposób kompleksowy i wielodyscyplinarny. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi i organizacjami branżowymi. Naszymi klientami są administracja rządowa, administracja samorządowa, firmy, uczelnie oraz inne organizacje i instytucje.

Staramy się być jak najbliżej Klienta, aby zrozumieć jego potrzeby i znaleźć dla Niego optymalne rozwiązania. Działamy szybko i elastycznie, naszą dewizą jest profesjonalizm i terminowość. Atutami naszej firmy są wiedza i doświadczenie, wspierane przez wyniki badań prowadzonych przez laboratorium.


Oferta firmy

EKKOM  Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe i projekty dróg, skrzyżowań, węzłów, mostów , wiaduktów, tuneli, budynków, obiektów, stadionów. Tworzy projekty budowlane i wykonawcze wraz ze specyfikacją techniczną. Projektuje infrastrukturę techniczną kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci    wodociągowej i gazowej, podczyszczanie wód deszczowych, zbiorniki infiltracyjne i retencyjne, oczyszczalnie ścieków, sieci energetyczne i teletechniczne. Zajmuje się projektami  z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu, systemów   sygnalizacji świetlnej odosobnionej i skoordynowanej, znaków zmiennej treści. Projektuje obiekty przemysłowe, sportowe, użyteczności publicznej.

EKKOM posiada Laboratorium badawcze, które zajmuje się pomiarami i badaniami akustycznymi. Laboratorium badawcze posiada akredytację PCA (nr AB 1046) w zakresie wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii tramwajowych i linii kolejowych oraz pomiarów hałasu przemysłowego i skuteczności „in situ” ekranów akustycznych.

EKKOM wykonuje analizy finansowe, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne. Prowadzi badania i pomiary. Opracowuje studia wykonalności oraz ekspertyzy funkcjonalne i użytkowe. Tworzy programy ochrony środowiska, Studia Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowe, wykonuje ekspertyzy, przeglądy ekologiczne. Zajmuje się pomiarami z zakresu inżynierii ruchu.

EKKOM wykonuje i opracowuje:

 • dokumentacje dla projektów budowlanych i wykonawczych: dróg, skrzyżowań, węzłów, mostów, wiaduktów, tuneli
 • projekty infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej, podczyszczanie wód deszczowych, zbiorniki infiltracyjne i retencyjne, oczyszczalnie ścieków, sieci energetyczne i teletechniczne
 • projekty i ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu: systemy sygnalizacji świetlnej odosobnionej i skoordynowanej, systemy ITS
 • specyfikacje techniczne
 • prognozy i modelowanie ruchu drogowego
 • oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000
 • pomiary hałasu dla ciągów drogowych i kolejowych
 • mapy akustyczne
 • programy ochrony przed hałasem dla miast i aglomeracji
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • analizy porealizacyjne
 • przeglądy ekologiczne

EKKOM prowadzi doradztwo techniczne, formalno-prawne w zakresie ochrony wód, oczyszczania oraz  zagospodarowania ścieków i osadów ściekowych oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Wykonuje pomiary natężenia ruchu, zanieczyszczenia powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Adres

 • Ulica: dr. Józefa Babińskiego 71B
 • Kod pocztowy: 30-394
 • Miasto: Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • NIP: 676-22-28-495
 • Regon: 356596014

Kontakt

 • Telefon: 12 267 23 33
 • Fax: 12 269 65 40
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja firmy

Istnieje możliwość wyszukania trasy dojazdu do firmy. Wpisz adres początkowy w polu poniżej mapy i kliknij wskazówki dojazdu.