image008Tramwaje Śląskie S.A. dostaną dofinansowanie dla drugiego etapu projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej. 98 mln zł umożliwi zakup nowego taboru oraz budowę i modernizację torowisk. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), a wartość inwestycji wynosi w sumie 186 mln zł.

 

- Łącznie mamy 13 zadań, 12 modernizacyjnych i 1 polegające na budowie odcinka nowej linii w Bytomiu. Łącznie mamy 23 km zmodernizowanych bądź wybudowanych linii tramwajowych, a przed nami jeszcze etap trzeci (…) Tych zadań jest bardzo dużo i na pewno one spowodują, że będzie się korzystać z komunikacji publicznej w sposób bardziej dostępny, przyjemniejszy i szybszy – mówił o zaletach rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji infrastruktury tramwajowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik.

Dzięki unijnemu wsparciu, w ramach drugiego etapu projektu modernizacji infrastruktury, możliwe będzie wybudowanie nowego torowiska przy ul. Powstańców Warszawy w Bytomiu i przebudowanie tras tramwajowych w Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach oraz Zabrzu, co da łącznie 23 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych w obrębie aglomeracji. Modernizacje obejmują też dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koniec prac zaplanowano na 2020 r.

Obecnie oceniany jest też wniosek o dofinansowanie trzeciego etapu inwestycji, dzięki któremu spółka jeszcze w tym roku może otrzymać z UE kolejne 70 mln zł. Następny etap inwestycji zakłada wybudowanie nowego torowiska o długości 4,75 km, które pomoże skomunikować południowe dzielnice Katowic z centrum miasta.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowany jest ze środków polityki spójności, a pula środków UE przeznaczonych na jego realizację wynosi 113,6 mld zł. To pieniądze na największe inwestycje m.in. w zakresie transportu, ochrony środowiska i energetyki. W ramach programu na dofinansowanie komunikacji zbiorowej w województwie śląskim przeznaczono około 820 mln zł, z czego 750 mln zł jest już zagospodarowane w podpisanych umowach:
• Tychy – zakup autobusów niskoemisyjnych oraz trolejbusów (dof. UE: 100 mln zł),
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach - zakup autobusów niskoemisyjnych (dof. UE: 37,5 mln zł),
• Katowice – budowa węzła przesiadkowego „Sądowa” (dof. UE: 34,6 mln zł),
• Jaworzno – zakup autobusów elektrycznych (dof. UE: 30,6 mln zł),
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach – zakup autobusów niskoemisyjnych (dof. UE: 29,3 mln zł),
• KZK GOP – rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dof. UE: 26,4 mln zł),
• Tramwaje Śląskie - Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I (dof. UE: 393 mln zł),
• Tramwaje Śląskie - Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II (dof. UE: 98 mln zł).

Źródło: Śląskie Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.