moneyUmowę w tej sprawie podpisali 30 grudnia w Katowicach Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic. 129 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto złożyło wniosek o unijną dotację już w marcu.

 

Na dawnych terenach pokolejowych w centrum Gliwic powstanie nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Zakończono już prace projektowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia – zarówno dla północnej, jak i południowej strony dworca PKP. Przetarg na roboty budowlane jest w toku. Otwarcia ofert należy się spodziewać pod koniec stycznia 2020 roku. – Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona kontrola uprzednia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawarcie umowy będzie mogło nastąpić po jej zakończeniu, prawdopodobnie pod koniec pierwszego półrocza 2020 roku – informuje Mariusz Komidzierski, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Budowa Centrum Przesiadkowego będzie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w Gliwicach, która wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum miasta.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej, usługowym budynkiem pomocniczym i tunelem łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP i dalej z południową stroną miasta.

Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową (zadaszone miejsca postojowe, boksy dla rowerów, stacje napraw rowerów) oraz zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum Gliwic zyska nowe oblicze
Po południowej stronie dworca przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, placu przed dworcem PKP, placu Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku i fragmentów ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Te prace wraz z robotami towarzyszącymi prowadzić będzie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. W ramach inwestycji zostaną również zmodernizowane i przebudowane ulice po północnej stronie dworca PKP (Toszecka, Składowa, Tarnogórska) jako drogi dojazdowe do Centrum Przesiadkowego. Na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Zaplanowano także ścieżkę rowerową łączącą trasę rowerową Centrum – Sośnica z drogami rowerowymi na terenie Centrum Przesiadkowego, wykonanie zadaszonych parkingów dla jednośladów oraz przygotowanie infrastruktury dla stacji wypożyczalni rowerów na terenie CP.

Trwają końcowe przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór inżyniera kontraktu. Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała centrum przesiadkowe w energię elektryczną.
W przyszłości cały kwartał przebudowanego ścisłego centrum Gliwic wraz ze zmodernizowaną ul. Zwycięstwa stanie się kolejną wizytówką naszego miasta i nową, przyjazną przestrzenią miejską.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.