edroga234Znamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. oceny formalnej zweryfikował 165 projektów pozytywnie.

 

Mieszkańcy i mieszkanki Lublina w tegorocznej procedurze Budżetu Obywatelskiego zgłosili 223 projekty. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę, czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu, są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, inwestycje są planowane na terenach należących do Gminy Lublin. 165 projektów zostało ocenionych pozytywnie, 58 oceniono negatywnie.

- To już kolejna, V edycja Budżetu Obywatelskiego, która pokazuje, że wszystkim nam zależy na naszym mieście. Cieszy zwłaszcza fakt, że w tym roku zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby zgłoszonych pomysłów. Te działania, często drobne o wymiarze lokalnym zmieniają Lublin w miasto przyjazne mieszkańcom – mówi Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy i mieszkanki Lublina zdecydują na co zostanie wydane 15 milionów zł. 9 mln przeznaczono na projekty małe (o wartości od 25 tys. zł do 300 tys. zł), a pozostałe 6 mln zł na projekty duże (301 tys. – 1,2 mln zł). Te ostatnie mogą mieć wyłącznie charakter infrastrukturalny (budowa, przebudowa).

W tym roku podwyższono kwotę tzw. projektu gwarantowanego do 175 tys. zł. Jeżeli w wyniku głosowania w danej dzielnicy nie wygra żaden projekt inwestycyjny, do realizacji zostanie skierowany wniosek opiewający na maksymalną kwotę 175 tys. zł - pod warunkiem, że taki projekt został zgłoszony.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.