edroga993Poprawa mobilności miejskiej oraz większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego to główny cel inwestycji, na którą Kielce otrzymają 231 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Umowy o dofinansowanie 2 projektów podpisano 14 czerwca br.

- Przyznane środki Kielce przeznaczą na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Dzięki inwestycjom w zrównoważony transport miejski wzrośnie atrakcyjność miasta i poprawi się jakość życia jego mieszkańców - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Celem pierwszego projektu jest zwiększenie wykorzystania oraz zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Kielcach. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa).

Projekt dotyczy:
- rozbudowy ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego;
- rozbudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach;
- zakupu i montażu 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;
- zakupu 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

Celem drugiego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

Projekt obejmuje:
-  wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury;
- zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej;
- zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii;
- doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych;
- budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z ul. Witosa;
- budowę drogi na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej;
- budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta;
- budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach);
- poprawę dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.