kat row 5 2Mieszkańcy Katowic poznali listę projektów do budżetu obywatelskiego (BO), które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Wnioski trafiły do komórek i jednostek Urzędu Miasta i są aktualnie analizowane pod kątem merytorycznym.

 

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie mieli możliwość składania wniosków od 12 marca do 11 maja. Ostatecznie wpłynęło 345 wniosków, z czego 57 złożono drogą elektroniczną. Wartość wszystkich zgłoszonych projektów wynosi 74,6 mln zł, z czego 46 wniosków ogólnomiejskich opiewa łącznie na kwotę 26 mln zł. Do rozdysponowania w tegorocznej edycji BO jest ponad 22,8 mln zł – najwięcej w Polsce wśród miast wojewódzkich w przeliczeniu na mieszkańca.

Spośród 345 zgłoszonych projektów 46 z nich to zadania ogólnomiejskie – jest to największa liczba wniosków w tej kategorii na przestrzeni dotychczasowych edycji. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy jednostki pomocniczej Piotrowice-Ochojec, którzy zgłosili 30 wniosków. Niewiele mniej, bo po 22 projekty wpłynęły do urzędu z Podlesia i Ligoty-Panewnik, a 20 formularzy zarejestrowano dla dzielnicy Bogucice.

- Katowiczanie chętnie korzystają z budżetu obywatelskiego, który jest świetnym narzędziem do wprowadzania realnych zmian w swoim otoczeniu. Pomimo tego, że to już V edycja BO, mieszkańcy wciąż mają wiele ciekawych i inspirujących pomysłów. Co ważne, wiele wniosków jest naprawdę bardzo dobrze napisanych, co oznacza, że sprawdza się też walor edukacyjny budżetu obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom myśleć i działać projektowo – mówi prezydent Marcin Krupa.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. W obszarze sportu i rekreacji dominują wnioski na nowe stacje wypożyczalni rowerów - zgłoszono trzy takie projekty dla Osiedla Paderewskiego (10 stacji) i Piotrowic-Ochojca (4 stacje), dwa dla Załęskiej Hałdy – Brynowa części Zachodniej (4 stacje) oraz pojedyncze wnioski dla Załęża (2 stacje), Dębu (2 stacje), Wełnowca-Józefowca (2 stacje), Śródmieścia, Ligoty-Panewnik, Bogucic, Zarzecza, Podlesia i Szopienic-Burowca.

Pojawiły się także propozycje rozbudowy ścieżek rowerowych, boisk wielofunkcyjnych, ale także wybudowania skate parku, ścian do squasha czy organizację zajęć z samoobrony. Tradycyjnie spora część wniosków dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Możemy tu wyróżnić m.in. monitoring (Załęże, 2 zadania dla Janowa-Nikiszowca) czy montaż sygnalizacji świetlnej (Zarzecze), zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej, sprzętu ratowniczego dla OSP Szopienice, jak również montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach (Ligota-Panewniki, Osiedle Witosa).

Mieszkańcy chętnie przysyłali projekty związane z edukacją – przykładowo na realizację warsztatów eko-plastycznych dla przedszkolaków, kreatywne strefy gier i zabaw, budowę mini-miasteczka ruchu drogowego, zajęcia rehabilitacyjne połączone z nauką pływania dla dzieci. Pojawiły się także wnioski na projekty z obszaru kultury, np. na organizację występów operetkowych, pikników, festynów i lokalnych festiwali muzycznych (m.in. w dzielnicach Zawodzie, Załęże, Murcki i Ligocie-Panewnikach), jarmarków świątecznych, zajęć dla seniorów czy realizacji kolejnych edycji popularnych projektów kulturalnych dla dzielnic, m.in. projektu #LOOK, Klubu Podróżnika RAJZA czy Kulturalnej Koszutki.

Tradycyjnie już mieszkańcy zgłosili także projekty mające poprawiać estetykę przestrzeni publicznych, takie jak zazielenianie bulwarów Rawy, pielęgnację istniejących skwerów, wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni czy wybudowanie mini-ogrodu sensorycznego. Oprócz tego znalazły się projekty dotyczące infrastruktury drogowej - remontów dróg i chodników, wymiany oświetlenia ulicznego, rozbudowy układów miejsc postojowych i parkingów w dzielnicach. Nie zapomniano także o zwierzętach. W tej edycji zgłoszono kilka projektów wybiegów dla psów, m.in. w dzielnicach Koszutka, Murcki, Szopienice-Burowiec, Kostuchna czy Piotrowice-Ochojec.

Wśród projektów ogólnomiejskich można wymienić m.in.: zakup tablic pogodowych dla Piotrowic-Ochojca, utworzenie Miejskiego Centrum Edukacji Rolniczej, Ekologicznej i Przyrodniczej, rewitalizację toru saneczkowego w Parku Kościuszki, zakup defibrylatorów dla mieszkańców, budowę wielofunkcyjnego boiska sztucznie mrożonego, szkolenia żeglarskie katowickich seniorów, dzieci i młodzieży czy zakup dronów prewencyjnych dla Straży Miejskiej w celu monitoringu miasta mającego zapobiec zaśmiecaniu go odpadami.

Do najdroższych wniosków złożonych w tej edycji należą trzy projekty ogólnomiejskie: „Miejskie Centrum Edukacji Rolniczej, Ekologicznej i Przyrodniczej” za 2,5 mln zł, „Latem rolki - zimą łyżwy. Budowa wielofunkcyjnego boiska sztucznie mrożonego w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach” za 1,96 mln zł oraz „budowa zadaszenia nad lodowiskiem w parku Murckowskim wraz z obiektami socjalnymi” za 1,8 mln zł.

- Weryfikacji formalnej nie przeszło 13 wniosków – przede wszystkim ze względu na złożenie ich po terminie lub zbyt małą liczbę osób, które poparły projekt na załączonej liście. Kilkanaście osób wzywaliśmy, by uzupełniły drobne błędy, np. brak peselu wnioskodawcy, czy też poprawę części składowych kosztów zadania. Obecnie komórki miejskie i zakłady prowadzą weryfikację merytoryczną zadań, która potrwa do 23 sierpnia. Pod koniec sierpnia ogłosimy pełną listę projektów, na które mieszkańcy będą mogli głosować we wrześniu – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Źródło: UM Katowice

Komentarze  
Kamil
0 #1 Kamil 2018-06-18 16:16
Liczba wniosków na prawdę robi wrażenie, widać że ludzie chcą ingerować w rozwój miasta
Cytować | Zgłoś administratorowi
Stasiek
0 #2 Stasiek 2018-06-18 16:26
Dokładnie fajnie że z roku na roku przybywa projektów w Budżecie Obywatelskim jak i tez z roku na rok powiększa się budżet BO :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.