Logo itsTysiące badań i analiz technicznych, setki projektów krajowych i dziesiątki międzynarodowych. Dziesięć tysięcy opracowań naukowych, to część dorobku sześćdziesięciu pięciu lat działalności Instytutu Transportu Samochodowego, lidera w dziedzinie badań nad problemami transportu drogowego.

Zastanawiasz się ile paliwa zużywa twoje auto i czy nie zatruwa środowiska? Czy elementy odblaskowe spełniają swoją funkcję? Jak wytrzymałe są materiały wykorzystywane przy budowie pojazdów? Co należy zrobić, by poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego? Ile milionów kilometrów pokonują pojazdy ciężarowe? Czy dany pojazd może zostać dopuszczony do ruchu? Dlaczego część kierowców lekceważy kodeks drogowy? Kiedy kierowcy przestaną być potrzebni, i jakie źródła napędów znajdą się w samochodach przyszłości? Na te i szereg innych pytań od sześćdziesięciu pięciu lat starają się odpowiedzieć eksperci Instytutu Transportu Samochodowego - nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego.

Przez 65 lat istnienia Instytut Transportu Samochodowego współtworzył historię polskiej motoryzacji. Od początku lat 50. XX wieku do dnia dzisiejszego w Instytucie wykonano badania techniczne tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów oraz ich podzespołów.

- Aktualna oferta naukowo-badawcza Instytutu dotyczy obszarów, które są szczególnie istotne dla planowania i realizacji polityki państwa, a których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego, poprawy jakości życia obywateli oraz postępu technicznego i organizacyjnego w szeroko rozumianym transporcie drogowym. Owe zadania dotyczą bezpieczeństwa i ekonomiki transportu, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa technicznego - podkreśla prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

To, co odróżnia Instytut od innych instytucji naukowych, to fakt, że działania podejmowane w ITS mają ważny wymiar prospołeczny, ponieważ uwzględniają zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji, a celem Instytutu jest eliminowanie lub minimalizowanie tych zagrożeń.

- Prowadzonym pracom przyświeca podstawowy cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ochrona środowiska, rozwój innowacji w zakresie paliw alternatywnych, elektromobilności, autonomizacji pojazdów oraz kreowanie inteligentnych systemów transportowych tak, aby dzisiejsza motoryzacja mogła się stać motoryzacją jutra - dodaje prof. Marcin Ślęzak.

Źródło: ITS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.