edroga993Lublin otrzyma dodatkowe środki na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Minister Rozwoju zdecydował o zwiększeniu dofinansowania z Programu Polska Wschodnia.

Projekt Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF otrzyma maksymalne możliwe dofinansowanie - 85%. To oznacza dla miasta unijne wsparcie w wysokości blisko 83 mln zł.

W Lublinie zostanie wdrożony system dynamicznej informacji pasażerskiej. Wybrane odcinki ulic i skrzyżowania zostaną przebudowane i dostosowane do trakcji trolejbusowej. Powstaną buspasy. Zyskają również piesi i rowerzyści. Rozwinięte zostaną tzw. łańcuchy ekomobilności, tzn. system transportu miejskiego zostanie zintegrowany z ruchem rowerowym i pieszym. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, które łączyć się będą ze ścieżkami miejskimi, a w okolicy przystanków powstaną stacje rowerowe. Lublin wzbogaci się również o 10 nowych trolejbusów i 5 autobusów elektrycznych. Lubelski transport miejski będzie więc nie tylko dostępny, ale również proekologiczny.

Zakres projektu:

1. Przebudowa ulic:
- Al. Racławickich – od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową,
- ul. Poniatowskiego – od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności,
- ul. Sowińskiego – od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,
- ul. Głębokiej – od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów,
- ul. Lipowej – od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
2. Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Al. Racławickie, Głęboka, Lipowa.
3. Zakup taboru: 5 sztuk autobusów elektrycznych i 10 sztuk trolejbusów maxi z dodatkowym napędem.
4. Wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudowanych ulicach.

W realizowanym projekcie Lublin wychodzi również naprzeciw potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazdy transportu miejskiego zostaną wyposażone na całej długości w niską podłogę, a przyciski zostaną oznaczone w alfabecie Braille’a. Do podróżnych z niepełnosprawnościami zostaną dostosowane również wyświetlacze informacji pasażerskiej oraz przejścia dla pieszych i perony z pasem z kostki brukowej z fakturą rozpoznawaną przez osoby niewidome.

Łącznie w latach 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy ponad 4,3 mld euro na dofinansowanie inwestycji w zrównoważoną mobilność miejską. W Programie Polska Wschodnia w działaniu 2.1 Zrównoważony transport miejski na ten cel zostanie przeznaczonych 440 mln euro. Inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są również w pozostałych miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie i Kielcach.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.