Pod względem liczby wypadków drogowych Szwecja jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. W 2013 roku odnotowano tam jedynie 27 śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Według Szwedzkiej Administracji Transportu, rok wcześniej aż 24 proc. śmiertelnych wypadków drogowych było spowodowanych po spożyciu alkoholu. Władze przyjęły zatem ambitny cel: do 2020 roku 99,9 proc. kierowców na szwedzkich drogach ma być trzeźwych.

 

Szwecja już jest liderem w walce z pijanymi kierowcami. Piętnaście lat temu, jako jedni z pierwszych w Europie, Szwedzi wprowadzili blokady antyalkoholowe w ramach programów rehabilitacyjnych dla kierowców skazanych za tego typu przestępstwa. Na początku 2012 roku weszła w życie ustawa o programach rehabilitacyjnych, którą stosuje się w przypadku wszystkich osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Programy trwają rok lub dwa lata. W tym czasie kierowcom zakłada się blokady alkoholowe obowiązkowo (w przypadku recydywistów lub stwierdzonego wysokiego stężenia alkoholu we krwi) lub dobrowolnie. Blokady są stosowane również w pojazdach firm transportowych oraz w większości samochodów rządowych. Od końca 2012 roku są obowiązkowe w autobusach wożących uczniów.

Szwedzka policja, organy celne oraz straż przybrzeżna zaobserwowały, że miejscami, w których częściej można spotkać pijanych kierowców, są porty. Dlatego od sierpnia do grudnia 2013 roku prowadzono pilotażowy program polegający na zainstalowaniu zautomatyzowanej alkobramy w porcie w Goteborgu. Zastosowano podobną technologię jak w przypadku blokad alkoholowych w każdym punkcie kontrolnym dla samochodów ciężarowych wjeżdżających i wyjeżdżających ze Szwecji. Zautomatyzowany proces kontroli trwał tylko około 20 sekund i nie miał większego wpływu na płynność ruchu. Celem ustawienia alkobram było uniemożliwienie dalszej jazdy nietrzeźwym kierowcom. Był to też test przed ewentualnym zamontowaniem na stałe podobnych urządzeń we wszystkich szwedzkich portach.

Początkowo kontrolowani byli tylko kierowcy samochodów ciężarowych, którzy przypłynęli promami z niemieckiej Kilonii. Później zakres badań rozszerzono na wszystkie pojazdy silnikowe. Kontrole były proste i szybkie, nie wymagały szczególnych umiejętności technicznych ani bezpośredniego kontaktu z kierowcami. Instrukcje dotyczące obsługi urządzenia były dostępne w siedmiu językach: szwedzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, rosyjskim i litewskim. Do włączenia odpowiedniej wersji wystarczyło naciśnięcie przycisku oznaczonego flagą danego kraju.  Co ważne, kontrole nie wymagały kontaktu fizycznego kierowcy i ustnika alkomatu – wystarczający był wydmuch powietrza z odległości 2-3 cm od urządzenia. Alkobramy wyposażono również w automatyczne alarmy, które uruchamiały się w przypadku wykrycia alkoholu lub gdy kierowca nie wykonał testu po 20 sekundach oczekiwania. Punkty były ponadto monitorowane przez pracowników centrum zarządzania za pomocą kamer. Jeśli test na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wypadł pozytywnie, brama pozostawała zamknięta, a pojazd był kierowany do pobliskiego centrum w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań.

Gdy na pokładzie promu nie było wielu ciężarówek, testom  poddawano również kierowców samochodów osobowych, którym zabierały one około 10-15 sekund. W ten sposób sprawdzono, jak wiele punktów kontrolnych będzie potrzebnych, aby uniknąć zatorów, gdy alkobramy zostaną zamontowane na stałe.

W ciągu trwania projektu (sierpień-grudzień 2013) sprawdzonych zostało w sumie 8745 kierowców, z których 10 zostało zatrzymanych. Co ważne, tylko kierujący pojazdami ciężarowymi zostali uprzedzeni o alkobramach. W związku z tym, wśród kierowców ciężarówek, których przebadano w sumie 6451, jedynie 3 było pod wpływem alkoholu. Natomiast spośród 2294 kierowców samochodów osobowych zatrzymano 7 osób.

W  ramach pilotażu przeprowadzono badanie ankietowe wśród kierowców poddanych testom. Największy udział w badanej grupie mieli kierowcy zawodowi, z których większość uznała alkobramy za przydatne i aż 96 proc. zaznaczyło, że są bardzo łatwe lub łatwe w obsłudze.

Projekt pilotażowy w Goteborgu został pozytywnie oceniony przez jego organizatorów. Już sama informacja o konieczności przejścia takiej kontroli zniechęcała do spożycia alkoholu, a testy nie miały negatywnego wpływu na płynność ruchu, ze względu na łatwość i szybkość ich przeprowadzania. Pozytywny odbiór przez opinię publiczną zachęcił Szwedów do kontynuacji projektu: pod koniec sierpnia br. alkobramy zostały zamontowane w porcie w Sztokholmie, a władze krajowe rozważają wprowadzenie ich we wszystkich szwedzkich portach.

Źródło: ETSC

Tł. Ilona Hałucha 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.