Będą mandaty za złe parkowanie pod blokiemDrogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych nie są teraz traktowane jako drogi publiczne. Policja ani straż miejska nie ma możliwości karania poruszających się po nich kierowców na takich samych zasadach, jak użytkowników dróg publicznych. Dziennik Gazeta Prawna ostrzega, że zmieni to wkrótce nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie odpowiedzialność za łamanie przepisów kodeksu drogowego ponoszą użytkownicy dróg publicznych - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg oznaczonych jako strefy zamieszkania.  Nowelizacja rozszerzy zakres obowiązywania prawa o ruchu drogowym na każdy obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. O ustanowieniu strefy ruchu będzie decydował zarządca drogi wewnętrznej lub jej właściciel.

Więcej: Adam Makosz/ Dziennik Gazeta Prawna z dnia: 2010-06-25

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-07-02 03:57
Wydaje mi się, że porządek trzeba wprowadzać w określonej kolejności. Mam w związku z tym cztery pytania do Twórców nowego przepisu:
1. Kiedy wreszcie będą mandaty za złe parkowanie na drogach publicznych?
2. O ile zwiększy się zatrudnienie (albo jakie przesunięcia wewnętrzne nastąpią) w Policji i jednostkach Straży Miejskiej w związku z wprowadzeniem nowych przepisów?
3.Jaki jest stan zaawansowania prac nad zasadami organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, za których nieprzestrzeganie dozorcy domów (czytaj zarządzający ruchem na drogach wewnętrznych pod domami i na podwórkach), mają być bardzo surowo karani (według projektu przepisu).
4. Nowy znak "strefa ruchu" ma być ustawiany przez zarządcę terenu. Jak w związku z dotychczasowymi praktykami ustawodawca wyobraża sobie karanie mandatami kierujących nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami na zamkniętych podwórkach, oznakowanych na bramie wspomnianym wcześniej znakiem?
I pytanie konkursowe do czytelników portalu "edroga": Kto naprawdę zyska na nowym przepisie ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.