sign 441318 640Nowe urządzenia na ponad 180 przejazdach kolejowo-drogowych oraz budowa 5 bezkolizyjnych skrzyżowań zwiększą poziom bezpieczeństwa na liniach kolejowych oraz drogach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują działania związane z programami przejazdowymi.

- W obecnej perspektywie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Dla spółki bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego podejmujemy m.in. inwestycje w nowoczesne urządzenia i budowę przejazdów nad i pod torami. To działania ujęte w dużych projektach modernizacyjnych i w osobnych zadaniach – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami" zawarty jest w Krajowym Programie Kolejowym. Finansowanie przewidziano z POIiŚ, a jego wartość to blisko 400 mln zł. Podzielony on został na: etap I - część przejazdowa, etap II – budowa wiaduktów.

W ramach I etapu projektu planowana jest modernizacja 182 przejazdów kolejowych na 73 liniach kolejowych w 16 województwach. Prace będą polegały na podniesieniu kategorii przejazdów poprzez wyposażenie ich w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP), a także wymianę tych już wyeksploatowanych. Na wybranych przejazdach będą prowadzone roboty torowo - drogowe związane z wymianą nawierzchni torowej oraz wymianą nawierzchni drogowej w rejonie przejazdu kolejowego. Zmodernizowanych zostanie m.in. 11 przejazdów na linii nr 26 z Radomia do Łukowa, 10 przejazdów ma trasie Katowice – Legnica, po 6 na liniach Reda – Hel i Kraków Płaszów – Oświęcim natomiast na trasie z Torunia do Malborka remont przejdzie 7 przejazdów. PLK ogłosiły właśnie przetargi na wykonanie projektu i robót. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2017- 2019.

W ramach II etapu PLK zastąpią 5 przejazdów kolejowo - drogowych wiaduktem i tunelami. Prace w ramach projektu planowane są na linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa – Siedlce. Zaplanowana jest budowa tunelu w Warszawie Rembertów i Warszawie Wesołej oraz dwóch tunelów w Sulejówku, a także budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Chełmżyńskiej, który ułatwi przejazd między Warszawą a Ząbkami. Inwestycje prowadzone są wspólnie z władzami miasta, samorządem województwa oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach 2019-2020.

W trakcie modernizacji stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa mimo rosnącej liczby aut. Przejazdy wyposażane są w urządzenie zdalnej kontroli co sprawia, że każda awaria urządzeń na przejeździe jest sygnalizowana u dyżurnego ruchu. Maszynista, o ewentualnej usterce, jest informowany poprzez wskazania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Na przejazdach instalowane są także urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. Dzięki prowadzonym inwestycjom korzystne zmiany już odczuwają nie tylko podróżujący pociągami i samochodami, ale także piesi czy rowerzyści.

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych i tuneli drogowych oraz wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych. Oprócz przedsięwzięć w obszarze inwestycyjnym, PKP prowadzi także działania w obszarze technicznym, organizacyjnym i pracowniczym. Nieprzerwanie, od 12 lat PLK prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Od 2005 roku liczba wypadków na przejazdach zmniejszyła się o jedną trzecią (z 236 w 2005 r. do 155 w 2015 r.).

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP PLK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.