bus 2069419 960 720Niefunkcjonalny, bez miejsc postojowych dla samochodów i rowerów - tak o Placu Chrobrego mówi się w Policach. Ten centralnie położony główny węzeł komunikacyjny czekają kompleksowe zmiany, które ułatwią mieszkańcom codzienne przemieszczanie się. Ta ważna transportowa inwestycja otrzyma także unijne wsparcie od władz samorządu województwa. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przeznaczy dla gminy Police ponad 800 tys. zł.

 

Przebudowa węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego obejmie wymianę nawierzchni i budowę peronów, utworzenie miejsc parkingowych oraz stanowisk dla rowerów, Nowe będą wiaty autobusowe, chodniki, oświetlenie i kanalizacja. W okolicach pojawi się także przestrzeń typu "park & ride" i "bike&ride", a zaniedbany i niefunkcjonalny węzeł w dobrej lokalizacji stanie się przyjazny, a przede wszystkim użyteczny dla podróżnych.

Plac Chrobrego to szczególne istotny punkt Polic. Z racji swojego centralnego położenia stanowi miejsce, z którego często korzystają mieszkańcy. Sprawny węzeł przesiadkowy to komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Ponadto po zakończeniu inwestycji pasażerowie będę mogli szybko przesiąść się z jednej linii autobusowej na drugą i dotrzeć do prawie każdego miejsca w mieście, gminie, ale także do Szczecina i do Grupy Azoty.

Koszt modernizacji władze Polic oszacowały na 1,6 mln zł, z czego 800 tys. zł pochodzić będzie z dotacji UE z Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd gminny zaplanował zakończenie prac w grudniu 2019 roku.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.