edroga512Od 1 stycznia pojazdy ciągnące naczepę o kodzie BC i o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub nieprzekraczającej 3,5 t będą podlegać opłacie drogowej w Belgii. Poruszając się po drogach publicznych w Belgii, pojazdy te będą również musiały mieć włączone urządzenie pokładowe OBU.

 

Tego typu pojazdy są przeznaczone do przewozu towarów. Składają się z kabiny oraz płyty zaczepu holowniczego do przymocowania naczepy, z łączną masą zespołu przekraczającą 3,5 t dmc. Pojazdy te zostały przystosowane do przewozu towarów. Różnią się od pojazdów z dyszlem holowniczym, do których naczepa może być doczepiona opcjonalnie.

Trzy belgijskie regiony postanowiły wprowadzić nową kategorię pojazdów podlegających opłatom drogowym w Belgii od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że pojazdy te powinny być wyposażone w urządzenie pokładowe OBU, które będzie musiało być włączone w trakcie ruchu po belgijskich drogach publicznych. Opłaty będą naliczane na podstawie przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg wg stawki właściwej dla masy pojazdu oraz normy emisji spalin.

Urządzanie pokładowe OBU można nabyć u dostawców usług posiadających akredytację Viapass lub z automatu do wydawania urządzeń w jednym ze 128 punktów serwisowych znajdujących się na terenie Belgii oraz na przejściach granicznych.

***

Viapass to ogólnokrajowa organizacja publiczna, której zadaniem jest koordynacja oraz kontrola opłat drogowych za przejazd pojazdów samochodowych w Belgii. Czuwa nad stosowaniem się do obowiązku uiszczania opłaty drogowej oraz dobrym funkcjonowaniem infrastruktury. Viapass weryfikuje również poprawność przekazywanych informacji oraz strumieni finansowych, a także nadzoruje wspólne komunikaty z dostawcami usług dotyczące opłaty drogowej.

Źródło: Viapass, Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.