edroga653W okresie Świąt Wielkiej Nocy spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach krajowych oraz zwiększony ruch podróżnych na kolei. Przypominamy, że kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będzie obowiązywał zakaz ruchu 4 kwietnia 2015 r. w godzinach 18:00-22:00, oraz 5 i 6 kwietnia 2015 r. w godzinach 8:00-22:00. Zwiększonego ruchu możemy spodziewać się przede wszystkim na niektórych odcinkach autostrad i w punktach poboru opłat (PPO). Dla podróżujących koleją zostały uruchomione dodatkowe pociągi, a na największych dworcach pomoc zapewnią informatorzy mobilni.


Sytuacja na drogach

Na drogach w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL, w okresie świątecznym zostanie zwiększona obsada kadrowa w punktach poboru opłat - dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych. Możliwe będzie także uruchomienie bramek rewersyjnych, które przystosowane są do obsługi ruchu wjazdowego i wyjazdowego.

Koncesjonariusz zarządzający autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń nie przewiduje ryzyka wystąpienia dużego natężenia ruchu. W przypadku wystąpienia zatorów deklaruje podjęcie działań usprawniających ruch, w tym m.in. zwiększenie ilości inkasentów obsługujących kierowców.

Na autostradzie A2 Świecko – Konin, zarządzanej przez spółkę koncesyjną, kasy będą pracowały w pełnej obsadzie, tak by uiszczanie opłat było prowadzone w sposób płynny. Aktualne informacje o sytuacji na tym odcinku, np. o utrudnieniach w ruchu, podawane będą na stronie internetowej www.autostrada-a2.pl.

Na autostradzie A4 na odcinku Katowice - Kraków, zgodnie z deklaracją koncesjonariusza w obu punktach poboru opłat (w Brzęczkowicach i w Balicach) będzie uruchomiona pełna obsada bramek, a dodatkowi inkasenci zapewnią nieprzerwaną obsługę podróżujących. Dodatkowo w PPO w Balicach, w sytuacjach spiętrzeń ruchu, zostanie uruchomiona tzw. bramka prawostronna.

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA dostępne są dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem informacji drogowej - 19 111 oraz na stronie www.gddkia.gov.pl, w „Serwisie dla kierowców".

Kontrole ITD

O bezpieczeństwo na drogach w okresie Świąt Wielkanocnych będą dbali m.in. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolowani będą głównie kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów. Inspektorzy sprawdzą w jakim stanie technicznym znajdują się te pojazdy oraz czy ich kierowcy są wypoczęci oraz trzeźwi. ITD będzie sprawdzać, czy są przestrzegane okresowe ograniczenia w poruszaniu się po drogach obowiązujące pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Inspektorzy będą interweniować także w przypadku rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców samochodów osobowych.

Ułatwienia na kolei


Już od 1 kwietnia 2015 r. na torach pojawiły się dodatkowe pociągi wielkanocne. PKP Intercity przygotowało więcej miejsc dla pasażerów na najpopularniejszych trasach, np. do Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta. Osoby planujące podróż mogą śledzić frekwencję w pociągach. Więcej informacji na stronie www.intercity.pl.

Jak co roku na największych stacjach kolejowych będą dyżurować informatorzy mobilni. Pomogą podróżnym sprawdzić godziny odjazdów pociągów czy odnaleźć właściwy peron. Informacje o kursowaniu pociągów są także dostępne na stronie www.intercity.pl oraz pod numerem infolinii 19 757.


W całym kraju 170 zespołów pogotowia technicznego, mogących usunąć usterkę szyn lub urządzeń sterowania ruchem, pozostaje w pełnej gotowości. Na  najważniejszych węzłach kolejowych stacjonuje 80 pociągów PKP Energetyki, których zadaniem jest reagowanie w przypadku pojawienia się ewentualnych usterek lub uszkodzeń sieci trakcyjnej. Na głównych szlakach PLK dysponuje również dodatkowymi lokomotywami spalinowymi, które mogą być wykorzystane w przypadku zaniku napięcia.

Straż Ochrony Kolei wystawia dodatkowe patrole. Na dworcach, stacjach i w pociągach służbę będzie pełnić prawie 1700 funkcjonariuszy SOK. Ponad drugie tyle zostanie skierowanych do zabezpieczenia szlaków kolejowych. W ciągu czterech dni SOK wystawi 1430 patroli. Pracę funkcjonariuszy będzie wspomagał specjalistyczny sprzęt, między innymi mobilne centra monitoringu, które będą wykorzystane do obserwowania miejsc szczególnie zagrożonych kradzieżami. Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.