accidentPolicjanci z płockiej drogówki podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach w Płocku i w całym powiecie płockim. W 2016 roku na drogach było bezpieczniej niż w 2015 roku.

W minionym roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Płocku odnotowano łącznie 276 wypadków i 2541 kolizji drogowych. Wśród nich było 18 wypadków, w których zginęło 20 osób. W roku 2015 natomiast odnotowano 25 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło 31 osób. W minionym roku spadła również liczba osób rannych. W 2016 zliczono 325 rannych, natomiast w 2015 - 333 osoby zostały ranne.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku w ramach pełnionej służby prowadzą działania mające na celu ograniczenie i eliminowanie głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

W minionym roku ujawniono łącznie 26468 wykroczeń drogowych, w tym 12375 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonych prędkości. Przekraczanie dozwolonej prędkości jest od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, w tym również tych tragicznych, w których giną ludzie. W związku z tymi wykroczeniami funkcjonariusze zatrzymali 220 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

W ramach działań kontrolnych policjanci przeprowadzili 95829 kontroli trzeźwości kierowców i ujawnili 281 nietrzeźwych kierowców.   

Źródło: KMP Płock, UM Płock

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.