contentmap_plugin

bus 1868507 960 720Mieszkańcy Białogardu będą korzystali z wygodnego transportu. Zakład Komunikacji Miejskiej zamierza zmodernizować tabor autobusowy. Z pomocą unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zakupi 8 nowoczesnych pojazdów. Podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT KKBOF zaplanowano na 13 grudnia w Koszalinie.

 

Nowe autobusy będą nowoczesne, wygodne i spełnią wszelkie wymogi dotyczące emisji spalin EURO VI. Flota białogardzkiego ZKM wzbogaci się o 4 autobusy o pojemności do 38 miejsc oraz 4 autobusy do 75 miejsc. Tabor będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup pozwoli miejskiemu przewoźnikowi na zwiększenie swojej oferty, a także zapewni większy komfort podróży i ograniczy emisję pyłów oraz gazów do atmosfery.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego dołoży prawie 4 mln zł. Zakup pojazdów nastąpi najpóźniej do grudnia 2018 roku.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W perspektywie 2014-2020 na ich realizację w KKBPOF zaplanowano 40 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.