autos 182795 960 720Jest ostateczna decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla parkingu P+R „Mały Płaszów” w Krakowie. Wkrótce spółka Miejska Infrastruktura rozpisze przetarg na zaprojektowanie i budowę tego obiektu.

Na zlecenie Miejskiej Infrastruktury przygotowana jest wielobranżowa koncepcja wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej oraz program funkcjonalno-użytkowym dla parkingu Mały Płaszów. Przygotowywana jest specyfikacja do przetargu, który powinien zostać ogłoszony w lipcu.

Parking na 171 miejsc będzie się znajdować przy ulicy Lipskiej. Na wniosek mieszkańców, obiekt zaplanowano po drugiej stronie tej ulicy. W ramach projektu mają zostać jednak zastosowane takie rozwiązania, które maksymalnie ułatwią dostęp kierowców korzystających z parkingu do pobliskiej pętli tramwajowej.

Parking P+R „Mały Płaszów”, podobnie jak inne tego rodzaju obiekty przygotowywane przez spółkę Miejska Infrastruktura, będzie wyposażony w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej po to, aby kierowca już na parkingu wiedział kiedy odjeżdża tramwaj tej linii, którą chce kontynuować podróż. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. Parking będzie miał rozwiązania przyjazne dla rowerzystów. Chodzi o miejsce, w którym będzie można zostawić jednoślady i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę, miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym. W ramach parkingu zostaną wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei z myślą o użytkownikach pojazdów elektrycznych zapewnione zostaną punkty ładowania pojazdów zasilanych zieloną energią.

Zaawansowane są prace przy budowie parkingu P+R „Kurdwanów”. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne i odwodnieniowe. Do użytku powinien zostać oddany już w sierpniu.

Z kolei w przypadku parkingu P+R „Bieżanów”, wybrany w przetargu wykonawca zadania czeka na prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozwoli to na rozpoczęcie prac budowlanych. Założenie jest takie, by również ten parking udostępnić mieszkańcom w tym roku.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.