edroga178W marcu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad i warunków lokalizowania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i obiektów małej architektury w Katowicach. Urząd Miasta opublikował już raport z badań. W ankiecie wzięli udział mieszkańcy Katowic, zarządcy nieruchomości oraz lokalni przedsiębiorcy, łącznie 1347 osób.

– Dziękuję wszystkim uczestnikom konsultacji za wyrażenie opinii w badaniu. Wszystkim nam zależy na tym, by żyć w mieście z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi, ładnymi dla oka. Te głosy są dla nas bardzo ważne, bo pokazują, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto w kontekście lokalizacji reklam, małej architektury i ogrodzeń. Dzięki temu łatwiej będzie nakreślić kierunki dalszych prac nad uchwałą krajobrazową – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przypomnijmy, że tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 r. dała gminom możliwość zebrania w jednym dokumencie uregulowań dotyczących sytuowania reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Na jej podstawie gminy mają sposobność uchwalenia lokalnych kodeksów reklamowych, regulujących m.in. kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

OPINIE MIESZKAŃCÓW
Wśród 1347 respondentów 84% stanowili mieszkańcy Katowic, 9% przedsiębiorcy, a 5% zarządcy i właściciele nieruchomości. Najwięcej badanych pochodzi ze Śródmieścia (320 respondentów), oraz Ligoty – Panewnik (128). Najrzadziej głos zabierali mieszkańcy Murcek i Zarzecza.
 
REKLAMY

- 64% badanych wskazało, że reklamy w Katowicach nie spełniają swojej funkcji,
- 89% badanych uważa, że mamy nadmiar reklam w mieście (1197 osób). Natomiast 9% ankietowanych wskazało, że ilość reklam w Katowicach jest optymalna. Ponadto niecałe 1% mieszkańców odpowiedziało, że reklam w mieście jest za mało,
- nadmiar reklam w Katowicach w szczególności zauważany jest przez badanych w samym centrum miasta – tę lokalizację wskazano 1073 razy. W drugiej kolejności wymieniono tereny wzdłuż dróg – 817 wskazań. Kolejnym, najczęściej wskazywanym miejscem są obiekty i tereny zabytkowe – 620 wskazań,
- najbardziej przeszkadzającymi cechami reklamy według mieszkańców jest nadmierna ich ilość w jednym miejscu, chaotyczne usytuowanie względem otoczenia i innych reklam oraz niedostosowanie do architektury budynków i otoczenia,
- 79% ankietowanych zwróciło uwagę, ze reklamy przysłaniają elementy architektury i przyrody. Ponadto przysłaniają elewacje obiektów zabytkowych (72%), widok na obiekty zabytkowe, zespoły zabudowy zabytkowej lub obszary zabytkowe (67%), przeszkadzają podczas prowadzenia samochodu, rozpraszają (47%). Jedynie 16% respondentów wyraża pozytywne opinie w sprawie obecności reklam w przestrzeni publicznej,
- w przestrzeni miasta mamy zbyt wiele wielkoformatowych tkanin z nadrukami reklamowymi na ścianach budynków (1067 wskazań, 79% badanych), tablic z plakatami wielkoformatowymi na ścianach budynków (1051 wskazań, 78% badanych) oraz szyldów na ścianach budynków (979 wskazań, 73% badanych). To trzy najczęściej wskazywane przez ankietowanych nośniki reklamy,
- jedynie przy jednym rodzaju nośnika mieszkańcy wskazywali jego niedobór. 446 razy wskazano neony, których ilość jest niewystarczająca według 33% badanych oceniających ten rodzaj nośnika (pozostałe głosy na ten nośnik reklamowy: za dużo 22%, odpowiednia ilość 29%).
 
MAŁA ARCHITEKTURA

- 70% badanych (948 głosów) zaznaczyło, że ilość stojaków na rowery w Katowicach jest niewystarczająca. Na kolejnych miejscach respondenci oznaczali małą ilość koszy na śmieci (68%, 910 głosów) oraz ławek (67% badanych, 903 głosy).
 
- W Katowicach kładziemy nacisk na rowery. W ostatnich latach powstało kilkaset stojaków, m.in. w ramach budżetu obywatelskiego, ale widać jasno, że mieszkańcy chcą ich dużo więcej, co mnie bardzo cieszy, więc cały czas stawiamy kolejne. Zwiększające się zapotrzebowanie to także na pewno efekt rozwijania infrastruktury rowerowej m.in. – budowy nowych dróg dla cyklistów, czy powiększenia sieci wypożyczalni rowerów do 30 stacji, co wpływa na popularyzację jednośladów w Katowicach – mówi prezydent Marcin Krupa.
 
- Według respondentów w przestrzeni miasta jest wystarczająca siatka latarni ulicznych (wskazania 60% badanych, 812 głosów), fontann (wskazania 50% badanych, 667 głosów) oraz wiat przystankowych (wskazanie 48% badanych, 643 głosy), 

- 58% mieszkańców jest zdania, że istniejące elementy małej architektury pozytywnie wpływają na wizerunek miasta (suma odpowiedzi pozytywny i raczej pozytywny).
 
OGRODZENIA

- 58% respondentów jest zdania, że istniejące ogrodzenia nie przeszkadzają w poruszaniu się po terenie Katowic (wskazania 775 osób),
- według respondentów ogrodzenia można lokalizować przede wszystkim przy wybiegach dla psów, ogródkach działkowych i prywatnych terenach. Nie powinny być natomiast stawiane w miejscach publicznych, przy blokowiskach oraz biurowcach,
- 88% z wszystkich badanych uważa, że kształt, materiał, kolorystyka i gabaryty ogrodzeń w Katowicach powinny być objęte regulacjami.
 
Wyniki ankiety zostaną przekazane wyłonionej w przetargu firmie zewnętrznej, która na zlecenie miasta wykonuje prace początkowe dla przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Wykonana zostanie m.in. inwentaryzacja wybranych miejsc i obszarów miasta oraz zaproponowany zostanie podział Katowic na strefy, w których powinno wystąpić zróżnicowanie regulacji prawnych. Zebrane przez firmę propozycje rozwiązań dla miasta zostaną poddane społecznej ocenie w trakcie spotkania warsztatowego, które odbędzie się na początku września.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.