142118Linia tramwajowa, nazwana roboczo Nową Warszawską, stanowić będzie przedłużenie powstającej obecnie linii tramwajowej w al. Pawła Adamowicza (nazywanej roboczo Nową Bulońską Północną), i połączy się z torowiskiem biegnącym przez al. Havla. W ramach inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa i chodnik.

 

- Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum - podkreśla Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Trasa biec będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na al. Pawła Adamowicza do al. Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ul. Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

W przetargu, który zakończył się 22 stycznia, na budowę tej linii tramwajowej wpłynęło osiem ofert. Najniższa propozycja opiewa na kwotę około 62,7 mln złotych. Tymczasem miasto zabezpieczyło wstępnie 38 mln złotych na ten cel. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.

Nowa linia tramwajowa będzie miała długość około 2 km. Przystanki dla pasażerów zaplanowano w pobliżu skrzyżowania z także planowaną ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej, przy torach, powstanie bowiem ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb obsługi torowiska, powstanie także tzw. droga technologiczna.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę około 200-metrowego odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 14 czerwca 2019 r. Prace mają potrwać 20 miesięcy.
Z projektu GPKM IVa powstała al. Pawła Adamowicza. Od 13 stycznia br. mogą z niej korzystać już kierowcy, a w połowie bieżącego roku powinny pojawić się na niej tramwaje.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.