contentmap_plugin

Brynów 1Prace przygotowawcze związane z budową Centrum Przesiadkowego Brynów ruszają 16 lutego. Centrum przesiadkowe w Brynowie powstanie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej. Kost inwestycji to 62,7 mln zł, a wykonawcą jest firma WARBUD SA w partnerstwie z Przedsiębiorstwem STOR Sp. z o.o.

 

- W Katowicach czeka nas prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Rusza budowa trzeciego w mieście centrum przesiadkowego, a w planach mamy ich łącznie osiem. Jednocześnie prace ruszyły na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Armii Krajowej. Realizacja tych inwestycji, a także tworzenie nowych dróg rowerowych wraz z rozbudową systemu wypożyczalni rowerów, czy kupno nowoczesnych autobusów, zmieni transportowe oblicze miasta – ruch pojazdów będzie płynniejszy, zwiększy się ilość mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej i jednośladów. Korzyścią dla mieszkańców będzie m.in. zaoszczędzony czas i paliwo, a także zmniejszenie hałasu – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł przesiadkowy Brynów Pętla w Katowicach, obejmuje realizację infrastruktury dla potrzeb uzyskania funkcji przesiadkowych z autobusów na tramwaj oraz komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride oraz Bike&Ride w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu. W skład inwestycji wejdą:
- dwukondygnacyjny parking o pojemności 400 miejsc wraz z systemem informacji o zajętości parkingu,
- jednopoziomowego parkingu naziemnego o pojemności 52 miejsc postojowych dla funkcji Park&Ride,
- przystanki, w tym zadaszone perony oraz miejsca oczekiwania i wymiany podróżnych typu „drzwi-drzwi”,
- poczekalnia wyposażona w punkty obsługi pasażerskiej: toaletę, punkt zakupu biletów, pełną infrastrukturą dla systemu ŚKUP, małą gastronomię i punkt zakupu prasy oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,
- parking dla rowerów o funkcji Bike&Ride wraz z miejscami postojowymi,
- 6 miejsc postojowych TAXI,
- 6 miejsc postojowych Kiss&Ride.

Brynów 2Brynów 3

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze prace będą wiązały się z wycinką drzew i krzewów, które potrwają około 3 tygodni. – Etap wycinki nie będzie wiązał się z wprowadzaniem zmian w organizacji ruchu. Będą to prace z lokalnym wygrodzeniem stref niebezpiecznych w rejonie ciągów komunikacyjnych – mówi Ewa Lipka, rzecznik urzędu miasta. W rejonie ulic Rzepakowa, Warzywna, Jankego, Kościuszki wyciętych zostanie 142 drzew o obwodzie powyżej 50 cm oraz mniejsze. – Aby zrealizować inwestycję konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu. W projekcie uwzględniono zieleń urządzoną, a także stałą polityką miasta, mimo braku nakazu, jest realizacja dodatkowego nasadzenia w różnych częściach miasta – dodaje rzecznik.

Kolejnym etapem realizacji w okresie marzec/kwiecień będzie przygotowanie zaplecza budowy (montaż kontenerów, wykonanie tymczasowych przyłączy mediów), prace geodezyjne i geotechniczne. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących budynków, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych robót zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem robót budowlanych, tj. w kwietniu bieżącego roku. Wtedy mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dizałający w tym rejonie mogą spodziewać się odwiedzić przedstawiciela wykonawcy, którzy będą chcieli sprawdzić stan techniczny budynków. O postępie prac oraz zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.