bus 1868507 960 720Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą mogły bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Prezydent Rafał Bruski skierował projekt uchwały w tej sprawie do Rady Miasta.

 

Z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną będą mogły korzystać osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Prezydent Rafał Bruski skierował projekt uchwały w tej sprawie do Rady Miasta. O tym, czy zostanie przyjęty zadecydują radni na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 28 marca.

- Dla mieszkańców Bydgoszczy wartości demokratyczne zawsze były niezwykle ważne. Świadczą o tym chociażby wydarzenia Bydgoskiego Marca, których rocznicę niedawno obchodziliśmy. Dziś tą uchwałą chcielibyśmy w symboliczny sposób uhonorować te osoby, które o te wartości walczyły – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

To kolejna grupa mieszkańców, która może korzystać z ulg w przejazdach komunikacją miejską. Z początkiem marca wprowadzone zostały bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy posiadają stypendia socjalne. Natomiast wszyscy uczniowie tych szkół mogą już korzystać z biletu uczniowskiego. Bilet na 1 miesiąc kosztuje 10 złotych, natomiast na cały rok 100 złotych. Ma on zachęcać do podróżowania komunikacją miejską również w okresie wakacji. W takich samych cenach będzie można też nabyć Bilet Bydgoskiego Malucha. Jest on dedykowany dzieciom w wieku od 4 do 7 lat. Niezmiennie za darmo mogą podróżować dzieci w wieku do 4 lat i osoby, które ukończyły 65 lat.

***
Uchwała przyznaje prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386). Uprawnienie dotyczy osób, które w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowały się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.