bicycle redW tym roku w Bydgoszczy oddano do użytku drogi rowerowe o długości ponad 6 km. W budowie są kolejne ścieżki wzdłuż modernizowanych ulic. Drogowcy powtarzają też przetarg na budowę infrastruktury dla rowerzystów wzdłuż ul. Focha i Kruszwickiej.

 

Najdłuższą nową trasą rowerową udostępnioną w tym roku jest droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na Okolu oraz wokół ronda Grunwaldzkiego. Ciąg dla rowerzystów powstał po obu stronach jezdni. Nowa trasa połączyła istniejące ścieżki zbudowane wcześniej wokół węzła Zachodniego oraz węzła Garbary. Natomiast schody wiadukt na Okolu podczas remontu doposażone zostały w prowadnicę ułatwiającą prowadzenie roweru.

W wakacje zakończyła się budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Magnuszewską. Tam również powstała droga rowerowa. Dzięki niej mieszkańcy Wzgórza Wolności, Wyżyn i Glinek zyskali bezpieczną trasę prowadzącą m.in. w kierunku centrum.

W tym roku rowerzyści zyskali też nową drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej oraz rekreacyjną trasę w Parku na Wzgórzu Wolności. Powstała ona wraz z rewitalizacją terenów zielonych. Poza tym przebudowa węzła Szarych Szeregów została połączona z budową dróg rowerowych. W ten sposób wzdłuż ul. Wojska Polskiego można przejechać rowerem w sposób bezpieczny od Trasy Uniwersyteckiej aż do Szpitalnej.

Trwają też ostatnie etapy prac przy modernizacji wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Armii Krajowej. Uwzględniono na nim budowę drogi rowerowej wraz z dojazdami. Będzie to kolejny bezpieczny dojazd do Lasu Gdańskiego. Przejazdy rowerowe przez ulicę Wyszyńskiego zostaną wyposażone w pętle indukcyjne, które będą współpracowały z sygnalizacją świetlną. Po regulacji świateł rowerzyści mają pokonywać obie jezdnie ul. Wyszyńskiego na „zielonej fali”. W budowie jest też kładka z ciągiem pieszo-rowerowym łączącym Jachcice i Czyżkówko.

W przyszłym roku gotowe będą drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. To jedna z największych inwestycji związanych budowa dróg rowerowych w mieście pod względem długości. Liczyć będzie ona 4,5 kilometra. Nową inwestycją jest też budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej, Bernardyńskiej oraz wokół ronda Kujawskiego. To element rozbudowy ulicy Kujawskiej. Dzięki tej inwestycji spięta w całość zostanie sieć dróg rowerowych znajdująca się po wschodniej i zachodniej stronie górnego tarasu i dodatkowo powstanie komfortowe połączenie tych dróg rowerowych z centrum miasta.

ZDMiKP powtarza też przetarg na budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Focha do mostów Solidarności oraz Kruszwickiej i wokół placu Poznańskiego. W pierwszym postępowaniu nieliczni wykonawcy zaproponowali ceny znacznie odbiegające od kosztorysów. W opinii środowisk rowerowych to najważniejsza inwestycja zapewniająca znacznie większą spójność Bydgoskiej sieci. Połączone zostaną m.in trasy: wzdłuż Kanału Bydgoskiego, Grunwaldzkiej, do dworca kolejowego oraz umożliwi ona bezpieczny dojazd na Wyspę Młyńską.

W tym roku oddano do użytku:
- drogę rowerową wzdłuż ul Grunwaldzkiej na Okolu i wokół ronda Grunwaldzkiego 1,6 km,
- drogę rowerową wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej i ul. Glinki 1,7,
- drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej – 1,1 km,
- ścieżkę rowerową w Parku na Wzgórzu wolności – 0,6 km,
- wokół węzła Szarych Szeregów - 0,8 km,
- wzdłuż ul. Matuszewskiego (BPPT) - 0,6 km.

W budowie są trasy:
- wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od węzła zachodniego do granicy miasta 4,5 km,
- wzdłuż ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do mostu Bernardyńskiego – 1,0 km,
- wzdłuż wiaduktu na Armii Krajowej – 0,4 km,
- budowa kładki pomiędzy ulicami Jednostronną a Świekatowską (z infrastruktura KPEC) - 0,4 km.

Zadanie przygotowywane do rozpoczęcia w przyszłym roku:
- droga rowerowa wzdłuż ul. Focha 0,5 km,
- droga rowerowa wzdłuż ul. Kruszwickiej 0,2 km,
- droga rowerowa wzdłuż Kanału Bydgoskiego 0,6 km,
- droga rowerowa wzdłuż ul. Kolbego 0,7 km.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.