made with love from Joomla.it

autos 182795 960 720Pod kątem budowy systemu Park&Ride oraz Park&Go w Bydgoszczy opracowana zostanie koncepcja wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej. Dzięki nowym rozwiązaniom osoby dojeżdżające do centrum szybciej znajdą postojowe miejsca.

W pierwszej kolejności opracowane będą dwa warianty koncepcji nowego miejsca ułatwiającego parkowanie. Następnie do wybranego rozwiązania zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Oprócz wielopoziomowego obiektu projektanci przeanalizują między innymi zagospodarowanie przyległego terenu zielenią, zastosowanie elementów małej architektury, oświetlenia, monitoringu, kanalizacji deszczowej i powiązanie z komunikacją miejską.

Wstępnie zakłada się, że w nowym miejscu mogłoby zaparkować do 650 pojazdów oraz kilkadziesiąt rowerów. Część miejsc będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Wielopoziomowy obiekt powinien zostać wyposażony również w windę. W ramach systemu przeanalizowana zostanie budowa powiązanego z parkingiem przystanku komunikacji miejskiej, który zachęcać ma do korzystania z tego środka transportu. Wielopoziomowy obiekt pozwoliłby na uporządkowanie kolejnego ważnego miejsca w centrum Bydgoszczy.

Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Niezbędną dokumentacją miasto będzie dysponować do końca roku. Umożliwi to następnie skierowanie zadania do realizacji w oparciu o tryb „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie przygotowywane jest do realizacji w oparciu o środki unijne na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Analizowane będzie również stworzenie dodatkowych parkingów typu Park&Ride na terenie Bydgoszczy. Koszt całego przedsięwzięcia, obejmującego kilka parkingów przy pętlach tramwajowych i autobusowych oraz wielopoziomowego obiektu przy Grudziądzkiej, szacowany jest na około 35 mln zł.

***
Obecnie na parkingu przy ul. Grudziądzkiej może parkować do 290 pojazdów. Po stworzeniu wielopoziomowego obiektu ta liczba może wzrosnąć do 650 miejsc. Wcześniej budowę parkingu w tym miejscu analizowały prywatne podmioty zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym, ale nie zdecydowały się one na realizację przedsięwzięcia. Parkingi typu Park&Ride oraz Park&Go ograniczają liczbę pojazdów wjeżdżających do ścisłego centrum. Dzięki korzystnej lokalizacji oraz powiązaniu z systemem komunikacji miejskiej umożliwią kontynuowanie podróży z wykorzystaniem transportu publicznego (autobus, tramwaj, rower miejski) lub pieszo.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.