contentmap_plugin

edroga948Od 2016 roku zmieni się przebieg drogi krajowej nr 80 łączącej Bydgoszcz z planowanym węzłem Pawłówek na trasie S5/S10 i węzłem Lubicz na autostradzie A1. W ten sposób wyprowadzony zostanie ruch ze ścisłego centrum miasta.

DK nr 80 ma zostać przerzucona pomiędzy węzłem zachodnim i węzłem wschodnim na trasę WZ. Samochody jadące w kierunku Torunia lub projektowanego węzła Pawłówek na trasie S5 mają korzystać przede wszystkim z Kamiennej, Artyleryjskiej i Pileckiego.

- Zmiana przebiegu drogi nr 80 w połączeniu z jej planowaną rozbudową poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, przepustowość ulicy i skrzyżowań oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, szczególnie po sfinalizowaniu budowy trasy S5, której zakończenie budowy planowane jest w 2019 roku – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Zmiana dodatkowo ułatwi również pozyskiwanie funduszy europejskich na inwestycje drogowe. Priorytetowo traktowane są zadania zapewniające sprawny dojazd do europejskiej sieci TEN-T, do której należą autostrada A1 oraz trasa ekspresowa S5.

Rozbudowa trasy WZ jest zawarta w szeregu dokumentów strategicznych miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego m.in. w „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” czy Kontrakcie Terytorialnym. W tym roku planowane jest także rozpoczęcie modernizacji ul. Grunwaldzkiej od węzła zachodniego do granicy miasta.

Ulice, którymi obecnie przebiega DK nr 80 od 2016 staną się drogami powiatowymi. Dotyczy to odcinków ulicy Fordońskiej (od Kamiennej do ronda Fordońskiego) i Toruńskiej (od ronda Toruńskiego do ronda Bernardyńskiego).

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.