most w siekierkach. okolice trasy cedynia osinow dolny 2 0Wrzosowiska, Góra Czcibora czy dawny Klasztor Cysterek z XIII wieku, to te najbardziej znane atrakcje Cedyni. Gmina chce wykorzystać potencjał powstających na Pomorzu Zachodnim tras rowerowych oraz tych już istniejących po stronie niemieckiej i zbudować 6 km szlak. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz Adam Zarzycki podpisali list intencyjny, który ma ułatwić i usprawnić realizację tej inwestycji.

 

Ma mieć asfaltowe podłoże i przebiegać w pasie drogi wojewódzkiej nr 124 oraz po nasypie dawnej linii kolejowej Bad Freienwalde – Cedynia. Zawarty 12 sierpnia list intencyjny to pierwszy krok do sporządzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane przez gminę Cedynia. Inwestycja jest istotna zarówno ze względu na turystykę, jak i komunikację.

- Trasa rowerowa umożliwi dojazd do Cedyni od strony granicy polsko-niemieckiej w Osinowie Dolnym, gdzie znajdują się liczne miejsca pracy. Ponadto skomunikuje Cedynię z Trasą Pojezierzy Zachodnich. – wyjaśniał burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który nie ukrywał, że chce wykorzystać powstającą na terenie gminy infrastrukturę rowerową. Szczególnie most Siekierki - Neurüdnitz, który do końca 2021 r. powinien zostać udostępniony rowerowym turystom.

Rowerzyści jadący Trasą Pojezierzy Zachodnich z kierunku Trzcińska-Zdrój, po przejechaniu mostu w Siekierkach, będą mogli niemieckim szlakiem Odra-Nysa dojechać do mostu w Osinowie i dalej do Cedyni. W Cedyni warte odwiedzenia są również dawny Klasztor Cysterek z XIII w. czy wieża widokowa z 1895 r., której remont został wsparty środkami RPO WZ 2014-20.

- Ta decyzja to nie tylko świetna wiadomość dla miłośników rowerów. Miasto stanie się dostępne dla licznych turystów poruszających się po niemieckich szlakach rowerowych. Wielu będzie szukało posiłku czy noclegu, warto to wykorzystać i przygotować ofertę dedykowaną miłośnikom rowerowych wycieczek – powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

List intencyjny dotyczący „Budowy drogi rowerowej z miejscowości Cedynia do miejscowości Osinów Dolny” obejmuje współpracę oraz zaangażowanie merytoryczne przy realizacji przedsięwzięcia, m.in. w zakresie odcinka przebiegającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124. Strony deklarują wzajemne wsparcie i wymianę informacji.

- Cedynia wysyła wyraźny sygnał, że tworzony przez nas produkt turystyczny jakim są trasy rowerowe, to olbrzymia szansa na rozwój turystyki w tych mniej odwiedzanych, ale niezwykle pięknych miejscach Pomorza Zachodniego. Im więcej ciekawych miejsc będzie wzdłuż szlaków, im większa oferta będzie czekała na rowerowych turystów, tym większy ruch uda się wygenerować – podkreślał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przechodząca przez gminę Cedynia Trasa Pojezierzy Zachodnich wraz z trasą Starego Kolejowego Szlaku, Trasą Zielonego Pogranicza (część szlaku Blue Velo) i szlakiem Velo Baltica, tworzą Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Realizowany przez województwo zachodniopomorskie projekt to prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim, która już niedługo będzie liczyła 1100 km szlaków. Jest to możliwe dzięki temu, że nowo budowane odcinki łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane przez lokalne samorządy. Tylko w ubiegłym roku odpowiadający za większość inwestycji Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zbudował blisko 110 km tras. Na 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy i oznakowanie ponad 270 km tras, a także objęcie dokumentacją projektową kolejnych 483 km szlaków.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.