penGliwice złożyły już wniosek umożliwiający zdobycie wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej na budowę centrum przesiadkowego. Chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy na dofinansowanie unijne zaplanowano na IV kwartał tego roku.

 

Budowa centrum przesiadkowego będzie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w Gliwicach. Jego powstanie obok zmodernizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum miasta.

Nowoczesne centrum przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy dworzec autobusowy z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem. Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum Gliwic zyska nowe oblicze – w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane i przebudowane sąsiednie ulice, a także ważny punkt naszego miasta, plac Piastów.

Przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wraz z odcinkiem ul. Zwycięstwa, placu Piastów i odcinka ul. Piwnej, ul. Składowej z fragmentem ul. Warszawskiej, ul. Okopowej, ul. Na Piasku i placu przed dworcem PKP oraz fragmentu ul. Tarnogórskiej. Na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z centrum przesiadkowym. Zaplanowano także ścieżkę rowerową łączącą trasę rowerową Centrum – Sośnica z drogami rowerowymi na terenie centrum przesiadkowego, wykonanie zadaszonych parkingów dla jednośladów oraz stacji wypożyczalni rowerów na terenie Centrum.

W przyszłości cały kwartał przebudowanego ścisłego centrum Gliwic wraz ze zmodernizowaną ul. Zwycięstwa stanie się kolejną wizytówką naszego miasta i nową, przyjazną przestrzenią miejską.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.