cp zoryW Urzędzie Miejskim w Żorach wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża i prezydent Miasta Żory Waldemar Socha podpisali aneks do umowy na dofinansowanie centrum przesiadkowego.

 

- W Żorach powstało nowe miejsce, które integruje transport autobusowy, samochodowy i rowerowy, miejsce przyjazne mieszkańcom. Projekt zakończył się we wrześniu br., a Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania - zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 kwietnia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” na kwotę ok. 5,6 mln zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość inwestycji znacząco wzrosła (z 8,6 mln zł na 12,7 mln zł) co spowodowało duże obciążenie finansowe dla Miasta Żory.

cp zory fot. Tomasz Zakcp zory3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego został podpisany aneks zwiększający dofinasowanie do kwoty 7 mln zł. Miasto Żory dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 rozliczy projekt na wyższą kwotę niż pierwotnie zakładano.

W ramach projektu „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” zrealizowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach. Centrum przesiadkowe łączy transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Zrealizowano również budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II łączącej centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy.

Do celów projektu zaliczyć należy m.in. zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, wzrost bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania się.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.