IMG 21986 marca radni przyjęli pakiet poprawek do uchwały o Strefie Czystego Transportu na Kazimierzu. Wprowadzone zmiany w rzeczywistości jednak likwidują SCT, umożliwiają bowiem wjazd każdemu na obszar całego Kazimierza.

 

Rada Miasta przyjęła pakiet zmian, z których wynika, że na obszar SCT dostawcy będą mogli wjeżdżać w godzinach 6.00-12.00 oraz 16.00-20.00. Wszyscy będą mogli wjeżdżać na obszar Kazimierza w godzinach 9.00-17.00, przedstawiając się jako klienci bądź kontrahenci. Tak przygotowane zmiany są nieegzekwowalne, zatem w godzinach 6.00-20.00 na obszar Kazimierza może wjeżdżać każdy, dowolnym pojazdem.

Zaprzestane zostanie więc wydawanie identyfikatorów mieszkańca i przedsiębiorcy jako dokumentu zbędnego do legitymowania się podczas kontroli straży miejskiej. Uprawnieni do wjazdu na obszar SCT będą mogli pojawiać się na obszarze strefy bez groźby kontroli w ciągu dnia, zaś w godzinach nocnych wystarczającą podstawą do identyfikacji będzie postojowy abonament mieszkańca. Radni PiS, po wprowadzeniu tych poprawek, nie głosowali nad swoim projektem, dotyczącym całkowitej likwidacji Strefy.

– Strefa w dotychczasowym kształcie udowodniła, że działa. Gdyby nie działała, to nie byłoby tej dyskusji – mówił Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. – Radni nie mieli dziś odwagi przyznać, że chcą likwidacji strefy. Przyjęli zatem projekt uchwały, który likwiduje niemal wszystkie wymogi, oficjalnie pozostawiając SCT jak twór istniejący. Istnieć będzie tylko formalnie, bo w tej formie to wydmuszka.

W tej sytuacji Zarząd Transportu Publicznego rozważa zgłoszenie projektu całkowitej likwidacji SCT. – Wstyd dziś mówić, że Kraków ma Strefę Czystego Transportu, bo realnie jej nie ma. Dlatego rozważamy taki krok – dodał Franek.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.