objazdKierowcy podróżujący autostradą A1 w kierunku Ostrawy muszą się liczyć w czwartek (21 kwietnia) z utrudnieniami w ruchu w rejonie przejścia granicznego w Gorzyczkach. Rozpoczną się tam ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego organizowane przez wojewodę śląskiego we współpracy z hetmanem kraju morawsko-śląskiego.

mapa A1 objazd21 kwietnia od godz. 8.00 zamknięta zostanie autostrada A1 na wysokości węzła Gorzyczki. W celu utrzymania odpowiedniego komfortu podróżowania i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wyznaczono objazd. Jego trasa przebiegać będzie od węzła Gorzyczki drogą powiatową do miejscowości Gorzyce, następnie drogą krajową nr 78 do przejścia granicznego Chałupki. Długość trasy objazdu wynosi około 14 kilometrów.

Podczas ćwiczeń na autostradzie A1 zaaranżowany zostanie wypadek dwóch autokarów z udziałem cudzoziemców (zderzenie 2 autokarów). W treningu wezmą udział służby zarówno polskie, jak i czeskie, m.in.: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe (w tym lotnicze) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – łącznie ponad 300 osób.

Ćwiczenie „Autostrada 2016” będzie jednym z działań służących przygotowaniu do odbywających się w lipcu Światowych Dni Młodzieży.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.