edroga993Nowe bilety czasowe i model zakładający bilety czasowe i pozostawienie funkcjonującego biletu jednorazowego – to najważniejsze wnioski z konsultacji społecznych. Przez cały marzec urzędnicy pytali bydgoszczan czego oczekują od nowoczesnej komunikacji miejskiej. Wszystko po by mieszkańcy przesiedli się na autobus i tramwaj.

 

Jakie bilety czasowe w komunikacji miejskiej?
Teraz mieszkańcy mogą korzystać z biletów jednorazowych – normalnych i ulgowych – oraz biletów czasowych godzinnych, dobowych, pięciodobowych oraz jednodniowych rodzinnych. Wyniki konsultacji nie pozostawiają wątpliwości - mieszkańcy w zdecydowanej większości są za wprowadzeniem nowych biletów czasowych. Bydgoszczanie opowiedzieli się za modelem, który polega na wprowadzeniu biletów czasowych oraz pozostawieniu funkcjonującego biletu jednorazowego (jednoprzejazdowego). W sumie swoją opinią podzieliło się blisko 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy zgłosili dodatkowo prawie 600 szczegółowych uwag.

Co dalej?
Teraz, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, rozpoczną się prace nad przygotowaniem konkretnych propozycji zmian. W proces będą zaangażowane organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem transportu publicznego. Głównym celem wprowadzenia nowej oferty biletowej jest zachęcenie mieszkańców oraz sąsiadów z okolicznych gmin do korzystania z transportu publicznego. Dobrze dopasowana oferta może przyczynić się do pozostawienia swoich samochodów w domach, by przesiąść się na ekologiczny tramwaj oraz autobus.

Raport: https://drive.google.com/open?id=1_u3AhLtPlkxiIx65nrvQ5l1ntko35AyR

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.