image010Z końcem grudnia złożony został wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie projektu "Tramwaj dla Łodzi". Jego szacunkowa wartość to 675 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść aż 411 mln zł.

Tramwaj dla Łodzi v5Tramwaj dla Łodzi pozwoli na:
- remont oraz budowę około 11 km torowisk tramwajowych,
- zakup 30 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów,
- modernizację zajezdni tramwajowych na Chocianowicach,
- modernizację kilkunastu ulic w mieście.

Tramwaj dla Łodzi to projekt, którego pierwszym zadaniem jest przebudowa skrzyżowania Rydza-Śmigłego z ul. Dąbrowskiego.
W przyszłym roku łódzki magistrat chce ogłosić przetargi na przebudowę dalszego odcinka ul. Dąbrowskiego, od Rydza-Śmigłego w kierunku ul. Rzgowskiej, oraz al. Śmigłego-Rydza między trasą W-Z a ul. Przybyszewskiego.

Tramwaj dla Łodzi to bardzo duża inwestycja, która zostanie rozłożona na najbliższe lata.

Głównym celem projektu jest integracja systemu sieci tramwajowej w Łodzi, budowa brakujących dla efektywności sieci odcinków, poprawa stanu infrastruktury istniejących linii tramwajowych, a przez to poprawa jakości usług transportu zbiorowego, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu miejskiego w podróżach ogółem w stosunku do transportu indywidualnego.

Składa się na niego wiele elementów:

1) budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego (integracja nowego systemu tramwajowego zrealizowanego w ramach projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” z istniejącym układem tramwajowym w ciągu ulic Kopcińskiego – Rydza – Śmigłego i dalej z Trasą W-Z),

2) przebudowa linii tramwajowej w ul. Kopcińskiego i al. Rydza – Śmigłego od wiaduktu do ul. Dąbrowskiego z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków (integracja z Trasą W-Z),

3) przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicach Przybyszewskiego na (od al. Rydza – Śmigłego do ul. Kilińskiego) oraz Dąbrowskiego (od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości),

4) budowa torowiska w ul. Broniewskiego - połączenie tras tramwajowych w ul. Rzgowskiej i ul. Kilińskiego,

5) przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od Dąbrowskiego do Broniewskiego (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym),

6) przebudowa torowiska w al. Rydza-Śmigłego od ul. Dąbrowskiego do pętli wraz z budową zintegrowanego przystanku autobusowo - tramwajowego w okolicy Dworca Łódź Chojny (integracja z ŁKA),

7) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną,

8) modernizacja układu zasilania,

9) zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych,

10) modernizacja zajezdni tramwajowych:
- zwiększenie liczby miejsc postojowych w zajezdniach,
- budowa hali obsługi codziennej z torami i kanałami przeglądowymi,
- zakup i instalacja tokarni podtorowej,
- zakup nowoczesnej myjni z zamkniętym obiegiem wody,
- budowa hali myjni,
- wyposażenie nowej hali obsługi codziennej w urządzenia do sprzątania taboru,
- dostosowanie zapleczy technicznych zajezdni do obsługi nowoczesnego taboru.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.